Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Konkurser og oppløsning 21.01.2021 (136 treff)
Oslo
21.01.2021

Org.nr: 820845382     
21.01.2021

Org.nr: 895498092     
21.01.2021

Org.nr: 911713861     
21.01.2021

Org.nr: 913069153     
21.01.2021

Org.nr: 913925092     
21.01.2021

Org.nr: 915169791     
21.01.2021

Org.nr: 916230044     
21.01.2021

Org.nr: 919206047     
21.01.2021

Org.nr: 920965008     
21.01.2021

Org.nr: 923803327     
21.01.2021
Peak Bygg As

Org.nr: 922704236     
21.01.2021
21.01.2021

Org.nr: 981690168     
21.01.2021

Org.nr: 983742491     
21.01.2021

Org.nr: 989205552     
21.01.2021

Org.nr: 989572296     
21.01.2021

Org.nr: 992970871     
21.01.2021

Org.nr: 994489801     
21.01.2021
Rogaland

Org.nr: 937799381     
21.01.2021

Org.nr: 924548266     
21.01.2021

Org.nr: 922850755     
21.01.2021

Org.nr: 920723896     
21.01.2021

Org.nr: 918617531     
21.01.2021

Org.nr: 918836284     
21.01.2021

Org.nr: 916992793     
21.01.2021

Org.nr: 917602514     
21.01.2021

Org.nr: 912972240     
21.01.2021

Org.nr: 897543982     
21.01.2021

Org.nr: 814422232     
21.01.2021
Møre og Romsdal

Org.nr: 911898357     
21.01.2021

Org.nr: 912847152     
21.01.2021

Org.nr: 920701469     
21.01.2021

Org.nr: 922352275     
21.01.2021

Org.nr: 984411189     
21.01.2021

Org.nr: 946489395     
21.01.2021

Org.nr: 996132900     
21.01.2021

Org.nr: 990200718     
21.01.2021
Nordland

Org.nr: 922370125     
21.01.2021

Org.nr: 917916640     
21.01.2021
Viken

Org.nr: 917130566     
21.01.2021

Org.nr: 913086422     
21.01.2021

Org.nr: 913353927     
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
Yellow Chilli As

Org.nr: 811647802     
21.01.2021

Org.nr: 819647232     
21.01.2021
Lcn As

Org.nr: 923162909     
21.01.2021

Org.nr: 923273204     
21.01.2021

Org.nr: 923342540     
21.01.2021

Org.nr: 920601189     
21.01.2021

Org.nr: 921313500     
21.01.2021

Org.nr: 921411693     
21.01.2021

Org.nr: 921679165     
21.01.2021

Org.nr: 922236429     
21.01.2021
Plusmax As

Org.nr: 918839135     
21.01.2021

Org.nr: 919084928     
21.01.2021

Org.nr: 918645225     
21.01.2021

Org.nr: 918582045     
21.01.2021
Oslo Vest Mur & Flis As

Org.nr: 919285354     
21.01.2021

Org.nr: 919681683     
21.01.2021
21.01.2021

Org.nr: 919954914     
21.01.2021

Org.nr: 990890366     
21.01.2021

Org.nr: 991889639     
21.01.2021

Org.nr: 992183853     
21.01.2021
21.01.2021

Org.nr: 998601630     
21.01.2021
21.01.2021

Org.nr: 979850239     
21.01.2021

Org.nr: 967265969     
21.01.2021

Org.nr: 985348146     
21.01.2021

Org.nr: 981403274     
21.01.2021

Org.nr: 987125047     
21.01.2021

Org.nr: 987745126     
21.01.2021
21.01.2021

Org.nr: 924799781     
21.01.2021

Org.nr: 924045779     
21.01.2021

Org.nr: 924047674     
21.01.2021

Org.nr: 923535195     
21.01.2021
21.01.2021

Org.nr: 926365991     
21.01.2021
Innlandet

Org.nr: 941439322     
21.01.2021
21.01.2021

Org.nr: 986596046     
21.01.2021

Org.nr: 976229967     
21.01.2021

Org.nr: 979905394     
21.01.2021

Org.nr: 998711924     
21.01.2021

Org.nr: 992984740     
21.01.2021

Org.nr: 919484195     
21.01.2021

Org.nr: 916100752     
21.01.2021

Org.nr: 818946902     
21.01.2021

Org.nr: 912316564     
21.01.2021
21.01.2021
Vestfold og Telemark
21.01.2021

Org.nr: 915795978     
21.01.2021

Org.nr: 918571647     
21.01.2021
21.01.2021

Org.nr: 825163182     
21.01.2021