Endringer fra Brønnøysundregisteret

Konkurs / Oppløsning
Nyetableringer
Fylke og dato
Database
Fylke
Fra-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Til-dato

(DD.MM.ÅÅÅÅ)
Konkurser og oppløsning 07.10.2022 (2 treff)
Rogaland
07.10.2022
Troms og Finnmark

Org.nr: 925607681     
07.10.2022