Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Zaytoun Restaurant As
Juridisk navn:  Zaytoun Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storgata 40 Storgata 40 Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 916896999
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/3/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.97%
Resultat  
  
-186.21%
Egenkapital  
  
-267.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.289.000 1.718.000 1.419.000
Resultat: -150.000 174.000 -123.000
Egenkapital: -94.000 56.000 -93.000
Regnskap for  Zaytoun Restaurant As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.289.000 1.718.000 1.419.000
Driftskostnader -1.436.000 -1.540.000 -1.541.000
Driftsresultat -148.000 178.000 -122.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -4.000 -1.000
Finans -2.000 -4.000 -1.000
Resultat før skatt -150.000 174.000 -123.000
Skattekostnad 0 -24.000 0
Årsresultat -150.000 149.000 -123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -174.000 7.000 15.000
Sum omløpsmidler 137.000 219.000 134.000
Sum eiendeler -37.000 226.000 149.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 56.000 -123.000
Sum egenkapital -94.000 56.000 -93.000
Sum langsiktig gjeld 132.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld -75.000 170.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital -37.000 226.000 149.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.289.000 1.719.000 1.359.000
Andre inntekter 0 0 60.000
Driftsinntekter 1.289.000 1.718.000 1.419.000
Varekostnad -592.000 -955.000 -600.000
Lønninger -328.000 -344.000 -398.000
Avskrivning -20.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -496.000 -241.000 -543.000
Driftskostnader -1.436.000 -1.540.000 -1.541.000
Driftsresultat -148.000 178.000 -122.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -4.000 -1.000
Finans -2.000 -4.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -150.000 149.000 -123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 80.000 100.000 0
Sum Immatrielle midler 80.000 100.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler -254.000 -93.000 15.000
Sum anleggsmidler -174.000 7.000 15.000
Varebeholdning 0 0 7.000
Kundefordringer 102.000 131.000 49.000
Andre fordringer 0 16.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 35.000 72.000 78.000
Sum omløpsmidler 137.000 219.000 134.000
Sum eiendeler -37.000 226.000 149.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 56.000 -123.000
Sum egenkapital -94.000 56.000 -93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 132.000 0 0
Leverandørgjeld -377.000 -109.000 13.000
Betalbar skatt 0 24.000 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 91.000 58.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 163.000 171.000
Sum kortsiktig gjeld -75.000 170.000 242.000
Sum gjeld og egenkapital -37.000 226.000 149.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 212.000 49.000 -108.000
Likviditetsgrad 1 -1.8 1.3 0.6
Likviditetsgrad 2 -1.8 1.3 0.5
Soliditet 254.1 24.8 -62.4
Resultatgrad -11.5 10.4 -8.6
Rentedekningsgrad 44.5
Gjeldsgrad -0.6 3 -2.6
Total kapitalrentabilitet 4 78.8 -81.9
Signatur
17.11.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex