Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ytre Nordmøre Slakteri As
Juridisk navn:  Ytre Nordmøre Slakteri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71582880
Industriveien 2 Industriveien 2 Fax: 71584118
6517 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 872406492
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/5/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.87%
Resultat  
  
-1925%
Egenkapital  
  
-4.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 26.712.000 24.312.000 27.779.000 25.337.000 26.320.000
Resultat: -73.000 4.000 613.000 52.000 -105.000
Egenkapital: 1.229.000 1.287.000 1.284.000 806.000 761.000
Regnskap for  Ytre Nordmøre Slakteri As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 26.712.000 24.312.000 27.779.000 25.337.000 26.320.000
Driftskostnader -26.703.000 -24.203.000 -27.067.000 -25.171.000 -26.314.000
Driftsresultat 10.000 110.000 712.000 166.000 6.000
Finansinntekter 6.000 5.000 12.000 3.000 3.000
Finanskostnader -89.000 -111.000 -110.000 -118.000 -113.000
Finans -83.000 -106.000 -98.000 -115.000 -110.000
Resultat før skatt -73.000 4.000 613.000 52.000 -105.000
Skattekostnad 16.000 -1.000 -135.000 -8.000 32.000
Årsresultat -58.000 3.000 479.000 44.000 -73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.089.000 3.312.000 3.146.000 3.244.000 3.185.000
Sum omløpsmidler 1.177.000 1.351.000 1.105.000 968.000 903.000
Sum eiendeler 4.266.000 4.663.000 4.251.000 4.212.000 4.088.000
Sum opptjent egenkapital 622.000 679.000 676.000 198.000 154.000
Sum egenkapital 1.229.000 1.287.000 1.284.000 806.000 761.000
Sum langsiktig gjeld 2.239.000 2.107.000 1.946.000 2.006.000 1.866.000
Sum kortsiktig gjeld 798.000 1.270.000 1.022.000 1.400.000 1.460.000
Sum gjeld og egenkapital 4.267.000 4.664.000 4.252.000 4.212.000 4.088.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.691.000 24.273.000 27.694.000 25.050.000 26.162.000
Andre inntekter 22.000 40.000 85.000 286.000 158.000
Driftsinntekter 26.712.000 24.312.000 27.779.000 25.337.000 26.320.000
Varekostnad -20.977.000 -18.940.000 -22.100.000 -20.197.000 -21.694.000
Lønninger -3.470.000 -2.812.000 -2.922.000 -2.873.000 -2.645.000
Avskrivning -245.000 -221.000 -189.000 -191.000 -179.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.011.000 -2.230.000 -1.856.000 -1.910.000 -1.796.000
Driftskostnader -26.703.000 -24.203.000 -27.067.000 -25.171.000 -26.314.000
Driftsresultat 10.000 110.000 712.000 166.000 6.000
Finansinntekter 6.000 5.000 12.000 3.000 3.000
Finanskostnader -89.000 -111.000 -110.000 -118.000 -113.000
Finans -83.000 -106.000 -98.000 -115.000 -110.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -58.000 3.000 479.000 44.000 -73.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.229.000 2.264.000 2.300.000 2.335.000 2.370.000
Maskiner anlegg 520.000 617.000 325.000 297.000 376.000
Driftsløsøre 340.000 431.000 522.000 613.000 439.000
Sum varige driftsmidler 3.089.000 3.312.000 3.146.000 3.244.000 3.185.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.089.000 3.312.000 3.146.000 3.244.000 3.185.000
Varebeholdning 189.000 481.000 555.000 460.000 278.000
Kundefordringer 22.000 486.000 59.000 228.000 96.000
Andre fordringer 344.000 293.000 407.000 248.000 285.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 622.000 91.000 83.000 32.000 243.000
Sum omløpsmidler 1.177.000 1.351.000 1.105.000 968.000 903.000
Sum eiendeler 4.266.000 4.663.000 4.251.000 4.212.000 4.088.000
Sum opptjent egenkapital 622.000 679.000 676.000 198.000 154.000
Sum egenkapital 1.229.000 1.287.000 1.284.000 806.000 761.000
Sum avsetninger til forpliktelser 220.000 230.000 229.000 152.000 144.000
Gjeld til kredittinstitutt 85.000 -653.000 300.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.239.000 2.107.000 1.946.000 2.006.000 1.866.000
Leverandørgjeld 285.000 384.000 1.110.000 380.000 874.000
Betalbar skatt 0 58.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 171.000 156.000 144.000 140.000 100.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 341.000 645.000 363.000 580.000 486.000
Sum kortsiktig gjeld 798.000 1.270.000 1.022.000 1.400.000 1.460.000
Sum gjeld og egenkapital 4.267.000 4.664.000 4.252.000 4.212.000 4.088.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 379.000 81.000 83.000 -432.000 -557.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 1.1 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 0.5 0.4 0.4
Soliditet 28.8 27.6 30.2 19.1 18.6
Resultatgrad 0.5 2.6 0.7 0
Rentedekningsgrad 0.1 1 6.5 1.4 0.1
Gjeldsgrad 2.5 2.6 2.3 4.2 4.4
Total kapitalrentabilitet 0.4 2.5 1 4 0.2
Signatur
23.01.2017
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2017
Daglig lder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex