Ystabø Gard As
Juridisk navn:  Ystabø Gard As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mosvegen 311 Mosvegen 311 Fax:
6887 Lærdal 6887 Lærdal
Fylke: Kommune:
Vestland Lærdal
Org.nr: 918373721
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.9%
Resultat  
  
6.23%
Egenkapital  
  
48.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.632.000 1.586.000 1.326.000 871.000
Resultat: 563.000 530.000 367.000 232.000
Egenkapital: 1.339.000 903.000 489.000 206.000
Regnskap for  Ystabø Gard As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.632.000 1.586.000 1.326.000 871.000
Driftskostnader -1.071.000 -1.059.000 -961.000 -639.000
Driftsresultat 561.000 526.000 365.000 232.000
Finansinntekter 5.000 4.000 2.000 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0
Finans 2.000 4.000 2.000 0
Resultat før skatt 563.000 530.000 367.000 232.000
Skattekostnad -126.000 -117.000 -84.000 -56.000
Årsresultat 436.000 414.000 283.000 176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 463.000 491.000 364.000 246.000
Sum omløpsmidler 1.568.000 1.151.000 782.000 497.000
Sum eiendeler 2.031.000 1.642.000 1.146.000 743.000
Sum opptjent egenkapital 1.309.000 873.000 459.000 176.000
Sum egenkapital 1.339.000 903.000 489.000 206.000
Sum langsiktig gjeld 415.000 413.000 409.000 404.000
Sum kortsiktig gjeld 277.000 327.000 248.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 2.031.000 1.643.000 1.146.000 742.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.008.000 966.000 685.000 544.000
Andre inntekter 624.000 619.000 642.000 327.000
Driftsinntekter 1.632.000 1.586.000 1.326.000 871.000
Varekostnad -536.000 -429.000 -467.000 -257.000
Lønninger -62.000 -72.000 -59.000 -80.000
Avskrivning -116.000 -90.000 -62.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -375.000 -470.000 -373.000 -261.000
Driftskostnader -1.071.000 -1.059.000 -961.000 -639.000
Driftsresultat 561.000 526.000 365.000 232.000
Finansinntekter 5.000 4.000 2.000 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0
Finans 2.000 4.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 436.000 414.000 283.000 176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 451.000 479.000 352.000 234.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 451.000 479.000 352.000 234.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 463.000 491.000 364.000 246.000
Varebeholdning 232.000 278.000 359.000 318.000
Kundefordringer 5.000 28.000 60.000 29.000
Andre fordringer 20.000 0 24.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.311.000 846.000 339.000 151.000
Sum omløpsmidler 1.568.000 1.151.000 782.000 497.000
Sum eiendeler 2.031.000 1.642.000 1.146.000 743.000
Sum opptjent egenkapital 1.309.000 873.000 459.000 176.000
Sum egenkapital 1.339.000 903.000 489.000 206.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 11.000 7.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 415.000 413.000 409.000 404.000
Leverandørgjeld 92.000 150.000 152.000 35.000
Betalbar skatt 127.000 113.000 80.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 58.000 64.000 16.000 44.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 277.000 327.000 248.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 2.031.000 1.643.000 1.146.000 742.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.291.000 824.000 534.000 365.000
Likviditetsgrad 1 5.7 3.5 3.2 3.8
Likviditetsgrad 2 4.8 2.7 1.7 1.4
Soliditet 65.9 5 42.7 27.8
Resultatgrad 34.4 33.2 27.5 26.6
Rentedekningsgrad 187.0
Gjeldsgrad 0.5 0.8 1.3 2.6
Total kapitalrentabilitet 27.9 32.3 3 31.3
Signatur
17.01.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex