Yran & Storbraaten Architects AS
Juridisk navn:  Ysadesign As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23014400
Frognerstranda 2 Frognerstranda 2 Fax: 22434361
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 853606162
Aksjekapital: 1.240.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 9/1/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sant Revisjon AS
Regnskapsfører: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.82%
Resultat  
  
223.31%
Egenkapital  
  
-24.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 61.495.000 48.877.000 64.903.000 30.720.000 29.052.000
Resultat: 16.867.000 5.217.000 13.891.000 3.452.000 4.319.000
Egenkapital: 5.655.000 7.500.000 9.439.000 8.800.000 5.380.000
Regnskap for  Yran & Storbraaten Architects AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 61.495.000 48.877.000 64.903.000 30.720.000 29.052.000
Driftskostnader -44.271.000 -43.449.000 -51.003.000 -27.421.000 -24.875.000
Driftsresultat 17.224.000 5.428.000 13.900.000 3.299.000 4.177.000
Finansinntekter 1.976.000 169.000 348.000 313.000 236.000
Finanskostnader -2.333.000 -380.000 -357.000 -160.000 -93.000
Finans -357.000 -211.000 -9.000 153.000 143.000
Resultat før skatt 16.867.000 5.217.000 13.891.000 3.452.000 4.319.000
Skattekostnad -3.712.000 -1.156.000 -3.251.000 -32.000 0
Årsresultat 13.155.000 4.061.000 10.639.000 3.420.000 4.319.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.515.000 2.305.000 2.266.000 1.775.000 981.000
Sum omløpsmidler 27.130.000 20.003.000 30.878.000 13.276.000 11.324.000
Sum eiendeler 29.645.000 22.308.000 33.144.000 15.051.000 12.305.000
Sum opptjent egenkapital 3.155.000 3.350.000 5.289.000 4.650.000 1.230.000
Sum egenkapital 5.655.000 7.500.000 9.439.000 8.800.000 5.380.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.990.000 14.808.000 23.705.000 6.251.000 6.925.000
Sum gjeld og egenkapital 29.645.000 22.308.000 33.144.000 15.051.000 12.305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.438.000 48.821.000 64.797.000 30.392.000 28.741.000
Andre inntekter 57.000 56.000 106.000 328.000 311.000
Driftsinntekter 61.495.000 48.877.000 64.903.000 30.720.000 29.052.000
Varekostnad -9.249.000 -2.397.000 -16.474.000 -1.863.000 -3.317.000
Lønninger -28.237.000 -33.027.000 -27.283.000 -19.591.000 -16.004.000
Avskrivning -537.000 -595.000 -464.000 -288.000 -342.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.248.000 -7.430.000 -6.782.000 -5.679.000 -5.212.000
Driftskostnader -44.271.000 -43.449.000 -51.003.000 -27.421.000 -24.875.000
Driftsresultat 17.224.000 5.428.000 13.900.000 3.299.000 4.177.000
Finansinntekter 1.976.000 169.000 348.000 313.000 236.000
Finanskostnader -2.333.000 -380.000 -357.000 -160.000 -93.000
Finans -357.000 -211.000 -9.000 153.000 143.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -15.000.000 -6.000.000 -10.000.000 0 0
Årsresultat 13.155.000 4.061.000 10.639.000 3.420.000 4.319.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 93.000 70.000 48.000 82.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.715.000 2.135.000 2.118.000 1.421.000 632.000
Sum varige driftsmidler 1.715.000 2.135.000 2.118.000 1.593.000 881.000
Sum finansielle anleggsmidler 708.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 2.515.000 2.305.000 2.266.000 1.775.000 981.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.022.000 7.308.000 11.543.000 7.504.000 7.262.000
Andre fordringer 395.000 82.000 842.000 178.000 204.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.713.000 12.613.000 18.493.000 5.593.000 3.858.000
Sum omløpsmidler 27.130.000 20.003.000 30.878.000 13.276.000 11.324.000
Sum eiendeler 29.645.000 22.308.000 33.144.000 15.051.000 12.305.000
Sum opptjent egenkapital 3.155.000 3.350.000 5.289.000 4.650.000 1.230.000
Sum egenkapital 5.655.000 7.500.000 9.439.000 8.800.000 5.380.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.993.000 653.000 2.628.000 188.000 688.000
Betalbar skatt 3.735.000 1.178.000 3.217.000 114.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.148.000 2.786.000 2.462.000 1.715.000 1.551.000
Utbytte -15.000.000 -6.000.000 -10.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.114.000 4.192.000 5.397.000 4.235.000 4.687.000
Sum kortsiktig gjeld 23.990.000 14.808.000 23.705.000 6.251.000 6.925.000
Sum gjeld og egenkapital 29.645.000 22.308.000 33.144.000 15.051.000 12.305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.140.000 5.195.000 7.173.000 7.025.000 4.399.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.3 2.1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.3 2.1 1.6
Soliditet 19.1 33.6 28.5 58.5 43.7
Resultatgrad 28.0 11.1 21.4 10.7 14.4
Rentedekningsgrad 7.4 14.3 38.9 20.6 44.9
Gjeldsgrad 4.2 2 2.5 0.7 1.3
Total kapitalrentabilitet 64.8 25.1 4 2 35.9
Signatur
25.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex