Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Woxholt Eiendom AS
Juridisk navn:  Woxholt Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Arne Eivind Andersen Ole Knudsens vei 1 Ole Knudsens vei 1 Fax:
4817 His 4817 His
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 994807803
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 9/25/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bedøk As
Utvikling:
Omsetning  
  
-75%
Resultat  
  
-300%
Egenkapital  
  
-7.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.000 60.000 60.000 90.000 0
Resultat: -72.000 -18.000 -16.000 4.000 -74.000
Egenkapital: 667.000 723.000 737.000 752.000 751.000
Regnskap for  Woxholt Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.000 60.000 60.000 90.000 0
Driftskostnader -24.000 -17.000 -16.000 -19.000 -22.000
Driftsresultat -9.000 43.000 44.000 71.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -63.000 -62.000 -60.000 -67.000 -52.000
Finans -63.000 -62.000 -60.000 -67.000 -52.000
Resultat før skatt -72.000 -18.000 -16.000 4.000 -74.000
Skattekostnad 16.000 4.000 1.000 -3.000 16.000
Årsresultat -56.000 -14.000 -15.000 1.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.943.000 1.928.000 1.924.000 1.922.000 1.725.000
Sum omløpsmidler 17.000 123.000 137.000 140.000 232.000
Sum eiendeler 1.960.000 2.051.000 2.061.000 2.062.000 1.957.000
Sum opptjent egenkapital -233.000 -177.000 -163.000 -148.000 -149.000
Sum egenkapital 667.000 723.000 737.000 752.000 751.000
Sum langsiktig gjeld 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Sum kortsiktig gjeld 93.000 128.000 123.000 111.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.960.000 2.051.000 2.060.000 2.063.000 1.957.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000 60.000 60.000 90.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.000 60.000 60.000 90.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -17.000 -16.000 -19.000 -22.000
Driftskostnader -24.000 -17.000 -16.000 -19.000 -22.000
Driftsresultat -9.000 43.000 44.000 71.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -63.000 -62.000 -60.000 -67.000 -52.000
Finans -63.000 -62.000 -60.000 -67.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -56.000 -14.000 -15.000 1.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 69.000 53.000 49.000 47.000 50.000
Fast eiendom 1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.675.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.675.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.943.000 1.928.000 1.924.000 1.922.000 1.725.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 113.000 131.000 75.000 0
Andre fordringer 12.000 3.000 4.000 4.000 136.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 7.000 2.000 62.000 96.000
Sum omløpsmidler 17.000 123.000 137.000 140.000 232.000
Sum eiendeler 1.960.000 2.051.000 2.061.000 2.062.000 1.957.000
Sum opptjent egenkapital -233.000 -177.000 -163.000 -148.000 -149.000
Sum egenkapital 667.000 723.000 737.000 752.000 751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Leverandørgjeld 4.000 3.000 3.000 1.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 121.000 120.000 109.000 0
Sum kortsiktig gjeld 93.000 128.000 123.000 111.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.960.000 2.051.000 2.060.000 2.063.000 1.957.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -76.000 -5.000 14.000 29.000 226.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1 1.1 1.3 38.7
Likviditetsgrad 2 0.2 1 1.1 1.3 38.7
Soliditet 34.0 35.3 35.8 36.5 38.4
Resultatgrad -60.0 71.7 73.3 78.9
Rentedekningsgrad -0.1 0.7 0.7 1.1 -0.4
Gjeldsgrad 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6
Total kapitalrentabilitet -0.5 2.1 2.1 3.4 -1.1
Signatur
28.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex