Westco Miljø As
Juridisk navn:  Westco Miljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51644000
Postboks 1002 Myrvangveien 6 Fax: 51644001
4391 Sandnes 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 950632097
Aksjekapital: 4.200.000 NOK
Antall ansatte: 105
Etableringsdato: 11/11/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.08%
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
-0.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 223.494.000 223.323.000 225.044.000 219.270.000 208.548.000
Resultat: 12.402.000 10.335.000 10.949.000 12.114.000 13.481.000
Egenkapital: 59.254.000 59.709.000 61.787.000 63.382.000 64.316.000
Regnskap for  Westco Miljø As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 223.494.000 223.323.000 225.044.000 219.270.000 208.548.000
Driftskostnader -210.965.000 -213.014.000 -214.377.000 -207.405.000 -195.436.000
Driftsresultat 12.530.000 10.309.000 10.667.000 11.865.000 13.112.000
Finansinntekter 125.000 242.000 488.000 470.000 583.000
Finanskostnader -253.000 -216.000 -206.000 -220.000 -214.000
Finans -128.000 26.000 282.000 250.000 369.000
Resultat før skatt 12.402.000 10.335.000 10.949.000 12.114.000 13.481.000
Skattekostnad -2.857.000 -2.413.000 -2.545.000 -3.048.000 -3.499.000
Årsresultat 9.545.000 7.922.000 8.405.000 9.066.000 9.982.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.332.000 45.956.000 44.022.000 43.347.000 36.456.000
Sum omløpsmidler 51.964.000 55.417.000 60.980.000 56.025.000 71.284.000
Sum eiendeler 102.296.000 101.373.000 105.002.000 99.372.000 107.740.000
Sum opptjent egenkapital 41.728.000 42.183.000 44.261.000 45.856.000 46.790.000
Sum egenkapital 59.254.000 59.709.000 61.787.000 63.382.000 64.316.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.042.000 41.664.000 43.215.000 35.991.000 43.423.000
Sum gjeld og egenkapital 102.296.000 101.373.000 105.002.000 99.373.000 107.739.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 218.811.000 220.470.000 221.782.000 214.336.000 205.739.000
Andre inntekter 4.684.000 2.852.000 3.263.000 4.933.000 2.809.000
Driftsinntekter 223.494.000 223.323.000 225.044.000 219.270.000 208.548.000
Varekostnad -70.492.000 -78.347.000 -75.664.000 -67.697.000 -65.877.000
Lønninger -62.958.000 -60.828.000 -60.400.000 -60.940.000 -57.557.000
Avskrivning -14.049.000 -12.462.000 -11.109.000 -10.750.000 -9.856.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -63.466.000 -61.377.000 -67.204.000 -68.018.000 -62.146.000
Driftskostnader -210.965.000 -213.014.000 -214.377.000 -207.405.000 -195.436.000
Driftsresultat 12.530.000 10.309.000 10.667.000 11.865.000 13.112.000
Finansinntekter 125.000 242.000 488.000 470.000 583.000
Finanskostnader -253.000 -216.000 -206.000 -220.000 -214.000
Finans -128.000 26.000 282.000 250.000 369.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Årsresultat 9.545.000 7.922.000 8.405.000 9.066.000 9.982.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.248.000 2.374.000 2.227.000 2.421.000 2.956.000
Fast eiendom 11.718.000 12.911.000 10.230.000 10.884.000 11.158.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 36.366.000 30.671.000 31.566.000 30.042.000 22.342.000
Sum varige driftsmidler 48.084.000 43.582.000 41.796.000 40.926.000 33.499.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.332.000 45.956.000 44.022.000 43.347.000 36.456.000
Varebeholdning 0 314.000 0
Kundefordringer 24.324.000 24.554.000 28.047.000 24.522.000 31.432.000
Andre fordringer 9.396.000 7.637.000 8.113.000 5.378.000 13.901.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.048.000 2.041.000 1.956.000 25.811.000 25.952.000
Sum omløpsmidler 51.964.000 55.417.000 60.980.000 56.025.000 71.284.000
Sum eiendeler 102.296.000 101.373.000 105.002.000 99.372.000 107.740.000
Sum opptjent egenkapital 41.728.000 42.183.000 44.261.000 45.856.000 46.790.000
Sum egenkapital 59.254.000 59.709.000 61.787.000 63.382.000 64.316.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 18.101.000 15.570.000 19.110.000 12.967.000 18.766.000
Betalbar skatt 2.731.000 2.560.000 2.350.000 2.513.000 3.392.000
Skyldig offentlige avgifter 6.438.000 7.386.000 5.239.000 4.831.000 6.174.000
Utbytte -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.771.000 6.148.000 6.516.000 5.679.000 5.091.000
Sum kortsiktig gjeld 43.042.000 41.664.000 43.215.000 35.991.000 43.423.000
Sum gjeld og egenkapital 102.296.000 101.373.000 105.002.000 99.373.000 107.739.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.922.000 13.753.000 17.765.000 20.034.000 27.861.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Soliditet 57.9 58.9 58.8 63.8 59.7
Resultatgrad 5.6 4.6 4.7 5.4 6.3
Rentedekningsgrad 49.5 47.7 51.8 53.9 61.3
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 12.4 10.4 10.6 12.4 12.7
Signatur
10.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.03.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex