Watoto Norge
Juridisk navn:  Watoto Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97761010
Postboks 200 Langgata 97 Fax:
4302 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 994172166
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/1/2009 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Norøk As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.77%
Resultat  
  
164.44%
Egenkapital  
  
131.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.781.000 8.939.000 9.308.000 10.364.000 9.748.000
Resultat: 386.000 -599.000 -129.000 -190.000 231.000
Egenkapital: 93.000 -293.000 306.000 434.000 624.000
Regnskap for  Watoto Norge
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.781.000 8.939.000 9.308.000 10.364.000 9.748.000
Driftskostnader -8.355.000 -9.537.000 -9.441.000 -10.552.000 -9.536.000
Driftsresultat 427.000 -599.000 -133.000 -189.000 212.000
Finansinntekter 3.000 0 4.000 1.000 19.000
Finanskostnader -43.000 0 0 -2.000 -1.000
Finans -40.000 0 4.000 -1.000 18.000
Resultat før skatt 386.000 -599.000 -129.000 -190.000 231.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 386.000 -599.000 -129.000 -190.000 231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 901.000 1.695.000 1.197.000 1.604.000 2.167.000
Sum eiendeler 901.000 1.695.000 1.197.000 1.604.000 2.167.000
Sum opptjent egenkapital 93.000 -293.000 306.000 434.000 624.000
Sum egenkapital 93.000 -293.000 306.000 434.000 624.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 808.000 1.988.000 891.000 1.170.000 1.543.000
Sum gjeld og egenkapital 901.000 1.695.000 1.197.000 1.604.000 2.167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 250.000 370.000 256.000 427.000 356.000
Andre inntekter 8.531.000 8.569.000 9.052.000 9.937.000 9.392.000
Driftsinntekter 8.781.000 8.939.000 9.308.000 10.364.000 9.748.000
Varekostnad -6.514.000 -6.346.000 -6.960.000 -7.159.000 -6.851.000
Lønninger -828.000 -1.299.000 -1.162.000 -1.116.000 -885.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.013.000 -1.892.000 -1.319.000 -2.277.000 -1.800.000
Driftskostnader -8.355.000 -9.537.000 -9.441.000 -10.552.000 -9.536.000
Driftsresultat 427.000 -599.000 -133.000 -189.000 212.000
Finansinntekter 3.000 0 4.000 1.000 19.000
Finanskostnader -43.000 0 0 -2.000 -1.000
Finans -40.000 0 4.000 -1.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 386.000 -599.000 -129.000 -190.000 231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 32.000 164.000 88.000
Kundefordringer 208.000 30.000 111.000 112.000
Andre fordringer 163.000 544.000 73.000 29.000 62.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 738.000 868.000 665.000 250.000 917.000
Sum omløpsmidler 901.000 1.695.000 1.197.000 1.604.000 2.167.000
Sum eiendeler 901.000 1.695.000 1.197.000 1.604.000 2.167.000
Sum opptjent egenkapital 93.000 -293.000 306.000 434.000 624.000
Sum egenkapital 93.000 -293.000 306.000 434.000 624.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 572.000 1.134.000 0 634.000 1.094.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 72.000 609.000 669.000 141.000 107.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 53.000 126.000 90.000 138.000 83.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 120.000 132.000 257.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 808.000 1.988.000 891.000 1.170.000 1.543.000
Sum gjeld og egenkapital 901.000 1.695.000 1.197.000 1.604.000 2.167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 93.000 -293.000 306.000 434.000 624.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1.3 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.3 1.2 1.3
Soliditet 10.3 -17.3 25.6 27.1 28.8
Resultatgrad 4.9 -6.7 -1.4 -1.8 2.2
Rentedekningsgrad 9.9 -94.5 2
Gjeldsgrad 8.7 -6.8 2.9 2.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 47.7 -35.3 -10.8 -11.7 10.7
Signatur
02.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex