Vollebråten As
Juridisk navn:  Vollebråten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22883970
Ole Deviks Vei 38 Ole Deviks Vei 38 Fax: 22652640
0668 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 841805402
Aksjekapital: 2.807.700 NOK
Etableringsdato: 12/22/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon & Rådgivning Øst As
Regnskapsfører: Nielco As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.95%
Resultat  
  
69.44%
Egenkapital  
  
3.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 261.000 256.000 270.000 244.000 206.000
Resultat: 122.000 72.000 121.000 70.000 -2.000
Egenkapital: 2.624.000 2.529.000 2.473.000 2.404.000 2.377.000
Regnskap for  Vollebråten As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 261.000 256.000 270.000 244.000 206.000
Driftskostnader -144.000 -189.000 -154.000 -179.000 -209.000
Driftsresultat 117.000 67.000 116.000 66.000 -3.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 4.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 5.000 5.000 5.000 4.000 1.000
Resultat før skatt 122.000 72.000 121.000 70.000 -2.000
Skattekostnad -27.000 -16.000 -52.000 -43.000 -26.000
Årsresultat 95.000 56.000 69.000 28.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.228.000 6.287.000 6.336.000 6.421.000 6.497.000
Sum omløpsmidler 858.000 738.000 592.000 436.000 329.000
Sum eiendeler 7.086.000 7.025.000 6.928.000 6.857.000 6.826.000
Sum opptjent egenkapital -183.000 -279.000 -335.000 -403.000 -431.000
Sum egenkapital 2.624.000 2.529.000 2.473.000 2.404.000 2.377.000
Sum langsiktig gjeld 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.000.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 96.000 55.000 53.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 7.087.000 7.025.000 6.928.000 6.858.000 6.825.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 261.000 256.000 270.000 244.000 206.000
Driftsinntekter 261.000 256.000 270.000 244.000 206.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -156.000 -121.000 -146.000 -195.000
Driftskostnader -144.000 -189.000 -154.000 -179.000 -209.000
Driftsresultat 117.000 67.000 116.000 66.000 -3.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 4.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 5.000 5.000 5.000 4.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 95.000 56.000 69.000 28.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 499.000 526.000 542.000 594.000 637.000
Fast eiendom 5.729.000 5.762.000 5.794.000 5.827.000 5.860.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.729.000 5.762.000 5.794.000 5.827.000 5.860.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.228.000 6.287.000 6.336.000 6.421.000 6.497.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 73.000 35.000 47.000 46.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 785.000 703.000 544.000 390.000 283.000
Sum omløpsmidler 858.000 738.000 592.000 436.000 329.000
Sum eiendeler 7.086.000 7.025.000 6.928.000 6.857.000 6.826.000
Sum opptjent egenkapital -183.000 -279.000 -335.000 -403.000 -431.000
Sum egenkapital 2.624.000 2.529.000 2.473.000 2.404.000 2.377.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.000.000
Leverandørgjeld 60.000 88.000 53.000 35.000 48.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 8.000 2.000 18.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 96.000 55.000 53.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 7.087.000 7.025.000 6.928.000 6.858.000 6.825.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 796.000 642.000 537.000 383.000 -119.000
Likviditetsgrad 1 13.8 7.7 10.8 8.2 0.7
Likviditetsgrad 2 13.8 7.7 10.8 8.2 0.7
Soliditet 37.0 3 35.7 35.1 34.8
Resultatgrad 44.8 26.2 4 2 -1.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9
Total kapitalrentabilitet 1.7 1 1.7 1
Signatur
24.01.2013
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV
STYREFORMANNEN ELLER TO STYRE-
MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex