Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vinduspusseren As
Juridisk navn:  Vinduspusseren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øvre Holen 133 Øvre Holen 133 Fax:
6011 Ålesund 6011 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 812181912
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/29/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Telerevisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.88%
Resultat  
  
22.49%
Egenkapital  
  
3.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.601.000 5.286.000 4.851.000 4.994.000 4.620.000
Resultat: 1.307.000 1.067.000 583.000 630.000 586.000
Egenkapital: 612.000 593.000 716.000 733.000 672.000
Regnskap for  Vinduspusseren As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.601.000 5.286.000 4.851.000 4.994.000 4.620.000
Driftskostnader -5.296.000 -4.222.000 -4.274.000 -4.370.000 -4.052.000
Driftsresultat 1.305.000 1.064.000 577.000 624.000 568.000
Finansinntekter 2.000 4.000 5.000 7.000 18.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans 1.000 3.000 5.000 6.000 18.000
Resultat før skatt 1.307.000 1.067.000 583.000 630.000 586.000
Skattekostnad -288.000 -245.000 -140.000 -158.000 -159.000
Årsresultat 1.019.000 822.000 443.000 471.000 427.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 226.000 154.000 185.000 230.000
Sum omløpsmidler 2.717.000 1.992.000 1.534.000 1.467.000 1.493.000
Sum eiendeler 2.797.000 2.218.000 1.688.000 1.652.000 1.723.000
Sum opptjent egenkapital 342.000 322.000 446.000 463.000 402.000
Sum egenkapital 612.000 593.000 716.000 733.000 672.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 2.000 3.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 2.185.000 1.622.000 971.000 916.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 2.797.000 2.218.000 1.689.000 1.652.000 1.724.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.601.000 5.286.000 4.851.000 4.994.000 4.620.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.601.000 5.286.000 4.851.000 4.994.000 4.620.000
Varekostnad -527.000 -425.000 -192.000 -220.000 -159.000
Lønninger -3.474.000 -2.682.000 -3.015.000 -3.109.000 -2.820.000
Avskrivning 0 -14.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.295.000 -1.101.000 -1.064.000 -1.041.000 -1.073.000
Driftskostnader -5.296.000 -4.222.000 -4.274.000 -4.370.000 -4.052.000
Driftsresultat 1.305.000 1.064.000 577.000 624.000 568.000
Finansinntekter 2.000 4.000 5.000 7.000 18.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans 1.000 3.000 5.000 6.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -945.000 -460.000 -410.000 -325.000
Årsresultat 1.019.000 822.000 443.000 471.000 427.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 70.000 70.000 84.000 70.000 70.000
Sum varige driftsmidler 70.000 70.000 84.000 70.000 70.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 155.000 70.000 115.000 160.000
Sum anleggsmidler 80.000 226.000 154.000 185.000 230.000
Varebeholdning 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kundefordringer 1.186.000 999.000 592.000 386.000 675.000
Andre fordringer 6.000 47.000 43.000 41.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.522.000 943.000 896.000 1.037.000 767.000
Sum omløpsmidler 2.717.000 1.992.000 1.534.000 1.467.000 1.493.000
Sum eiendeler 2.797.000 2.218.000 1.688.000 1.652.000 1.723.000
Sum opptjent egenkapital 342.000 322.000 446.000 463.000 402.000
Sum egenkapital 612.000 593.000 716.000 733.000 672.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 2.000 3.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 2.000 3.000 7.000
Leverandørgjeld 212.000 90.000 145.000 81.000 84.000
Betalbar skatt 291.000 243.000 141.000 162.000 152.000
Skyldig offentlige avgifter 696.000 509.000 407.000 379.000 431.000
Utbytte -1.000.000 -945.000 -460.000 -410.000 -325.000
Annen kortsiktig gjeld 286.000 279.000 278.000 294.000 377.000
Sum kortsiktig gjeld 2.185.000 1.622.000 971.000 916.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 2.797.000 2.218.000 1.689.000 1.652.000 1.724.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 532.000 370.000 563.000 551.000 448.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.6 1.6 1.5
Soliditet 21.9 26.7 42.4 44.4 39.0
Resultatgrad 19.8 20.1 11.9 12.5 12.3
Rentedekningsgrad 1 1 6
Gjeldsgrad 3.6 2.7 1.4 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 46.7 48.1 34.5 38.2 34.0
Signatur
06.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex