Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vinduspuss As
Juridisk navn:  Vinduspuss As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46635566
Eilert Sundts gate 40 Eilert Sundts gate 40 Fax:
0355 Oslo 355 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916210485
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/14/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: R3 Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2.7%
Egenkapital  
  
-30.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 76.000 1.922.000 1.462.000
Resultat: -36.000 -37.000 27.000 308.000
Egenkapital: 82.000 118.000 163.000 143.000
Regnskap for  Vinduspuss As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 76.000 1.922.000 1.462.000
Driftskostnader -35.000 -113.000 -1.848.000 -1.148.000
Driftsresultat -35.000 -36.000 74.000 315.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -48.000 -7.000
Finans -1.000 -1.000 -48.000 -7.000
Resultat før skatt -36.000 -37.000 27.000 308.000
Skattekostnad 0 -7.000 -7.000 -78.000
Årsresultat -36.000 -45.000 20.000 230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 527.000 520.000 558.000 122.000
Sum omløpsmidler 41.000 135.000 153.000 277.000
Sum eiendeler 568.000 655.000 711.000 399.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 88.000 133.000 113.000
Sum egenkapital 82.000 118.000 163.000 143.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 486.000 537.000 548.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 568.000 655.000 711.000 399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 10.000 1.922.000 1.462.000
Andre inntekter 0 66.000 0 0
Driftsinntekter 0 76.000 1.922.000 1.462.000
Varekostnad 0 0 -475.000 -184.000
Lønninger 0 0 -579.000 -388.000
Avskrivning -16.000 -30.000 -24.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -83.000 -770.000 -573.000
Driftskostnader -35.000 -113.000 -1.848.000 -1.148.000
Driftsresultat -35.000 -36.000 74.000 315.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -48.000 -7.000
Finans -1.000 -1.000 -48.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -117.000
Årsresultat -36.000 -45.000 20.000 230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 7.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 70.000 100.000 107.000
Sum varige driftsmidler 14.000 70.000 100.000 107.000
Sum finansielle anleggsmidler 513.000 450.000 450.000 0
Sum anleggsmidler 527.000 520.000 558.000 122.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 32.000 36.000 59.000
Andre fordringer 0 96.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 6.000 114.000 218.000
Sum omløpsmidler 41.000 135.000 153.000 277.000
Sum eiendeler 568.000 655.000 711.000 399.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 88.000 133.000 113.000
Sum egenkapital 82.000 118.000 163.000 143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 376.000 376.000 379.000 50.000
Betalbar skatt 0 0 0 92.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 66.000 78.000
Utbytte 0 0 0 -117.000
Annen kortsiktig gjeld 109.000 161.000 102.000 -81.000
Sum kortsiktig gjeld 486.000 537.000 548.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 568.000 655.000 711.000 399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -445.000 -402.000 -395.000 21.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.3 1.1
Soliditet 14.4 1 22.9 35.8
Resultatgrad -47.4 3.9 21.5
Rentedekningsgrad 1.5 4
Gjeldsgrad 5.9 4.6 3.4 1.8
Total kapitalrentabilitet -6.2 -5.5 10.4 78.9
Signatur
31.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex