Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Villa Vino As
Juridisk navn:  Villa Vino As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90029488
Havnebakken 5 Havnebakken 5 Fax:
1440 Drøbak 1440 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 892040222
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/9/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 99.000 156.000
Resultat: 0 0 -1.000 6.000 4.000
Egenkapital: 9.000 9.000 9.000 10.000 5.000
Regnskap for  Villa Vino As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 99.000 156.000
Driftskostnader 0 0 -1.000 -93.000 -152.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 6.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -1.000 6.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0 -2.000 -1.000
Årsresultat 0 0 -1.000 5.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.000 9.000 9.000 25.000 26.000
Sum eiendeler 9.000 9.000 9.000 25.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -98.000 -98.000 -98.000 -97.000 -102.000
Sum egenkapital 9.000 9.000 9.000 10.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 16.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 9.000 9.000 9.000 26.000 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 99.000 156.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 99.000 156.000
Varekostnad 0 0 0 -74.000 -143.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -1.000 -19.000 -9.000
Driftskostnader 0 0 -1.000 -93.000 -152.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 6.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -1.000 5.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 2.000 18.000
Andre fordringer 9.000 9.000 9.000 23.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 7.000
Sum omløpsmidler 9.000 9.000 9.000 25.000 26.000
Sum eiendeler 9.000 9.000 9.000 25.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -98.000 -98.000 -98.000 -97.000 -102.000
Sum egenkapital 9.000 9.000 9.000 10.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 14.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 16.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 9.000 9.000 9.000 26.000 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 9.000 9.000 9.000 6.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 1.6 1.4
Soliditet 1 1 1 38.5 20.0
Resultatgrad 6.1 2.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 1.6 4.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 -11.1 23.1 16.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex