Vikersund Næringspark As
Juridisk navn:  Vikersund Næringspark As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Krøderveien 180 Krøderveien 180 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 919621125
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Etableringsdato: 9/6/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Account Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-292.9%
Egenkapital  
  
-16.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 908.000 0 0
Resultat: -664.000 -169.000 -6.000
Egenkapital: 3.355.000 4.018.000 24.000
Regnskap for  Vikersund Næringspark As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 908.000 0 0
Driftskostnader -910.000 -40.000 -6.000
Driftsresultat -2.000 -40.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -662.000 -129.000 0
Finans -661.000 -129.000 0
Resultat før skatt -664.000 -169.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -664.000 -169.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.589.000 15.668.000 349.000
Sum omløpsmidler 1.270.000 4.525.000 117.000
Sum eiendeler 19.859.000 20.193.000 466.000
Sum opptjent egenkapital -838.000 -175.000 -6.000
Sum egenkapital 3.355.000 4.018.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 16.379.000 14.255.000 0
Sum kortsiktig gjeld 126.000 1.920.000 442.000
Sum gjeld og egenkapital 19.860.000 20.193.000 466.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.000 0 0
Andre inntekter 861.000 0 0
Driftsinntekter 908.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -562.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -348.000 -40.000 -6.000
Driftskostnader -910.000 -40.000 -6.000
Driftsresultat -2.000 -40.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -662.000 -129.000 0
Finans -661.000 -129.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -664.000 -169.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 14.650.000 12.168.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.939.000 3.500.000 0
Sum varige driftsmidler 18.589.000 15.668.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 349.000
Sum anleggsmidler 18.589.000 15.668.000 349.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 798.000 0 0
Andre fordringer 0 3.857.000 87.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 472.000 669.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.270.000 4.525.000 117.000
Sum eiendeler 19.859.000 20.193.000 466.000
Sum opptjent egenkapital -838.000 -175.000 -6.000
Sum egenkapital 3.355.000 4.018.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 133.000
Sum langsiktig gjeld 16.379.000 14.255.000 0
Leverandørgjeld 124.000 1.920.000 309.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 126.000 1.920.000 442.000
Sum gjeld og egenkapital 19.860.000 20.193.000 466.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.144.000 2.605.000 -325.000
Likviditetsgrad 1 10.1 2.4 0.3
Likviditetsgrad 2 10.1 2.4 0.3
Soliditet 16.9 19.9 5.2
Resultatgrad -0.2
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 4.9 4 18.4
Total kapitalrentabilitet -0.2 -1.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex