Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Viken Mur Og Flis As
Juridisk navn:  Viken Mur Og Flis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stallbakken 11 Stallbakken 11 Fax:
2005 Rælingen 2005 Rælingen
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 925287083
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/4/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Høilund Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.530.000
Resultat: 178.000
Egenkapital: 232.000
Regnskap for  Viken Mur Og Flis As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.530.000
Driftskostnader -1.352.000
Driftsresultat 178.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 178.000
Skattekostnad -37.000
Årsresultat 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 627.000
Sum eiendeler 627.000
Sum opptjent egenkapital 141.000
Sum egenkapital 232.000
Sum langsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 393.000
Sum gjeld og egenkapital 627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.463.000
Andre inntekter 67.000
Driftsinntekter 1.530.000
Varekostnad -759.000
Lønninger -439.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -154.000
Driftskostnader -1.352.000
Driftsresultat 178.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 486.000
Andre fordringer 88.000
Sum investeringer
Kasse, bank 53.000
Sum omløpsmidler 627.000
Sum eiendeler 627.000
Sum opptjent egenkapital 141.000
Sum egenkapital 232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 2.000
Leverandørgjeld 216.000
Betalbar skatt 35.000
Skyldig offentlige avgifter 100.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 41.000
Sum kortsiktig gjeld 393.000
Sum gjeld og egenkapital 627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 234.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 37.0
Resultatgrad 11.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7
Total kapitalrentabilitet 28.4
Prokurister
17.07.2020
Daglig leder eller styrets leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex