Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Viken Buskerud Taxi As
Juridisk navn:  Viken Buskerud Taxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 107 Storgata 38 Fax:
3191 Horten 3182 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 911962039
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/8/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
167.74%
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
-4.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.217.000 3.069.000 3.217.000 2.173.000 1.556.000
Resultat: 198.000 165.000 0 -7.000 -48.000
Egenkapital: 248.000 261.000 133.000 133.000 30.000
Regnskap for  Viken Buskerud Taxi As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.217.000 3.069.000 3.217.000 2.173.000 1.556.000
Driftskostnader -7.999.000 -2.904.000 -3.218.000 -2.180.000 -1.604.000
Driftsresultat 217.000 165.000 0 -7.000 -48.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 0 0 0 0
Finans -20.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 198.000 165.000 0 -7.000 -48.000
Skattekostnad -44.000 -36.000 0 2.000 26.000
Årsresultat 154.000 129.000 0 -5.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.000 133.000 23.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.666.000 3.126.000 364.000 233.000 119.000
Sum eiendeler 1.759.000 3.259.000 387.000 233.000 119.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 129.000 0 0 0
Sum egenkapital 248.000 261.000 133.000 133.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.509.000 2.993.000 254.000 100.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 1.759.000 3.260.000 387.000 233.000 119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.807.000 3.069.000 3.217.000 2.173.000 1.556.000
Andre inntekter 410.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.217.000 3.069.000 3.217.000 2.173.000 1.556.000
Varekostnad -5.628.000 -1.991.000 -2.507.000 -2.078.000 -1.556.000
Lønninger -415.000 -586.000 -586.000 -89.000 0
Avskrivning -41.000 -12.000 -8.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.915.000 -315.000 -117.000 -13.000 -48.000
Driftskostnader -7.999.000 -2.904.000 -3.218.000 -2.180.000 -1.604.000
Driftsresultat 217.000 165.000 0 -7.000 -48.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 0 0 0 0
Finans -20.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 38.000 79.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 154.000 129.000 0 -5.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 63.000 103.000 23.000 0 0
Sum varige driftsmidler 63.000 103.000 23.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 93.000 133.000 23.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 651.000 3.029.000 258.000 12.000 0
Andre fordringer 114.000 24.000 14.000 63.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 887.000 73.000 87.000 108.000 0
Sum omløpsmidler 1.666.000 3.126.000 364.000 233.000 119.000
Sum eiendeler 1.759.000 3.259.000 387.000 233.000 119.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 129.000 0 0 0
Sum egenkapital 248.000 261.000 133.000 133.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 215.000 144.000 0 10.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 5.000 0 0 0
Leverandørgjeld 874.000 2.490.000 47.000 9.000 0
Betalbar skatt 31.000 0 10.000 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 24.000 102.000 20.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 412.000 304.000 105.000 51.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 1.509.000 2.993.000 254.000 100.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 1.759.000 3.260.000 387.000 233.000 119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 157.000 133.000 110.000 133.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.4 2.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.4 2.3 1.3
Soliditet 14.1 8 34.4 57.1 25.2
Resultatgrad 2.6 5.4 0 -0.3 -3.1
Rentedekningsgrad 10.9
Gjeldsgrad 6.1 11.5 1.9 0.8 3
Total kapitalrentabilitet 12.3 5.1 0 -40.3
Signatur
13.04.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.08.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Revisor kan ikke uttale seg om årsregnskapet og årsberetningen
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex