Viken Autoinvest As
Juridisk navn:  Viken Autoinvest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Arbeidergata 10 Arbeidergata 10 Fax:
3050 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 924925000
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/21/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iaccountant Muqarrab Ahmad Mekan
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.056.000
Resultat: -204.000
Egenkapital: -171.000
Regnskap for  Viken Autoinvest As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.056.000
Driftskostnader -1.261.000
Driftsresultat -204.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -204.000
Skattekostnad
Årsresultat -204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 133.000
Sum eiendeler 133.000
Sum opptjent egenkapital -204.000
Sum egenkapital -171.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 305.000
Sum gjeld og egenkapital 134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.056.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.056.000
Varekostnad -1.060.000
Lønninger -107.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -226.000
Driftskostnader -1.261.000
Driftsresultat -204.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -204.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 132.000
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 1.000
Sum omløpsmidler 133.000
Sum eiendeler 133.000
Sum opptjent egenkapital -204.000
Sum egenkapital -171.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 21.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 284.000
Sum kortsiktig gjeld 305.000
Sum gjeld og egenkapital 134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -172.000
Likviditetsgrad 1 0.4
Likviditetsgrad 2
Soliditet -127.6
Resultatgrad -19.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8
Total kapitalrentabilitet -152.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex