Viken Auto Invest As
Juridisk navn:  Viken Auto Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stasjonsveien 1 Stasjonsveien 1 Fax:
2010 Strømmen 2010 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 924463171
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Åfjord Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 3.872.000
Resultat: 682.000
Egenkapital: 547.000
Regnskap for  Viken Auto Invest As
Resultat 2020
Driftsinntekter 3.872.000
Driftskostnader -3.191.000
Driftsresultat 682.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -1.000
Finans
Resultat før skatt 682.000
Skattekostnad -153.000
Årsresultat 528.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 320.000
Sum omløpsmidler 1.208.000
Sum eiendeler 1.528.000
Sum opptjent egenkapital 528.000
Sum egenkapital 547.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 981.000
Sum gjeld og egenkapital 1.528.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.872.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 3.872.000
Varekostnad -1.713.000
Lønninger -446.000
Avskrivning -5.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.027.000
Driftskostnader -3.191.000
Driftsresultat 682.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -1.000
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 528.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 320.000
Sum varige driftsmidler 320.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 320.000
Varebeholdning
Kundefordringer 785.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 423.000
Sum omløpsmidler 1.208.000
Sum eiendeler 1.528.000
Sum opptjent egenkapital 528.000
Sum egenkapital 547.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 195.000
Betalbar skatt 153.000
Skyldig offentlige avgifter 201.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 432.000
Sum kortsiktig gjeld 981.000
Sum gjeld og egenkapital 1.528.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 227.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2
Soliditet 35.8
Resultatgrad 17.6
Rentedekningsgrad 682.0
Gjeldsgrad 1.8
Total kapitalrentabilitet 44.7
Signatur
29.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex