Viken Auto As
Juridisk navn:  Viken Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skiveien 44 Skiveien 44 Fax:
1410 Kolbotn 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 922724849
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/26/2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
717.74%
Resultat  
  
7700%
Egenkapital  
  
203.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 1.014.000 124.000
Resultat: 76.000 -1.000
Egenkapital: 88.000 29.000
Regnskap for  Viken Auto As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 1.014.000 124.000
Driftskostnader -938.000 -125.000
Driftsresultat 76.000 -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 76.000 -1.000
Skattekostnad -16.000 0
Årsresultat 59.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 282.000 100.000
Sum eiendeler 282.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 -1.000
Sum egenkapital 88.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 193.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 281.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.014.000 124.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.014.000 124.000
Varekostnad -846.000 -119.000
Lønninger -31.000 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -61.000 -6.000
Driftskostnader -938.000 -125.000
Driftsresultat 76.000 -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 59.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 83.000 0
Kundefordringer 43.000 0
Andre fordringer 2.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 122.000 100.000
Sum omløpsmidler 282.000 100.000
Sum eiendeler 282.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 -1.000
Sum egenkapital 88.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000 0
Betalbar skatt 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 176.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 193.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 281.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.000 29.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.0 1.4
Soliditet 31.3 2
Resultatgrad 7.5 -0.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.2 2.4
Total kapitalrentabilitet 27.0
Signatur
09.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex