Viken At Market As
Juridisk navn:  Viken At Market As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 500 Sentrum Hvervenmoveien 47 Fax:
3504 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 916024983
Aksjekapital: 3.600.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/10/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.68%
Resultat  
  
-64.27%
Egenkapital  
  
-0.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 414.620.000 497.595.000 388.485.000 306.934.000 71.445.000
Resultat: 886.000 2.480.000 1.508.000 2.252.000 2.389.000
Egenkapital: 30.943.000 30.959.000 31.033.000 8.844.000 7.141.000
Regnskap for  Viken At Market As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 414.620.000 497.595.000 388.485.000 306.934.000 71.445.000
Driftskostnader -400.842.000 -494.833.000 -386.089.000 -305.452.000 -70.694.000
Driftsresultat 13.778.000 2.761.000 2.396.000 1.482.000 751.000
Finansinntekter 2.976.000 2.545.000 1.474.000 3.954.000 2.150.000
Finanskostnader -15.868.000 -2.826.000 -2.363.000 -3.185.000 -513.000
Finans -12.892.000 -281.000 -889.000 769.000 1.637.000
Resultat før skatt 886.000 2.480.000 1.508.000 2.252.000 2.389.000
Skattekostnad -202.000 -554.000 -362.000 -549.000 -598.000
Årsresultat 684.000 1.926.000 1.146.000 1.703.000 1.791.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 708.000 502.000 44.000 16.000 25.000
Sum omløpsmidler 76.592.000 104.504.000 90.056.000 63.365.000 67.160.000
Sum eiendeler 77.300.000 105.006.000 90.100.000 63.381.000 67.185.000
Sum opptjent egenkapital 3.550.000 3.566.000 3.640.000 3.494.000 1.791.000
Sum egenkapital 30.943.000 30.959.000 31.033.000 8.844.000 7.141.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 46.357.000 74.035.000 59.066.000 54.536.000 60.043.000
Sum gjeld og egenkapital 77.299.000 105.004.000 90.098.000 63.380.000 67.185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 407.065.000 492.103.000 381.111.000 304.141.000 71.445.000
Andre inntekter 7.555.000 5.492.000 7.373.000 2.793.000 0
Driftsinntekter 414.620.000 497.595.000 388.485.000 306.934.000 71.445.000
Varekostnad -395.935.000 -489.658.000 -382.118.000 -302.172.000 -69.144.000
Lønninger -3.217.000 -3.255.000 -2.391.000 -2.363.000 -667.000
Avskrivning -208.000 -68.000 -14.000 -10.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.482.000 -1.852.000 -1.566.000 -907.000 -879.000
Driftskostnader -400.842.000 -494.833.000 -386.089.000 -305.452.000 -70.694.000
Driftsresultat 13.778.000 2.761.000 2.396.000 1.482.000 751.000
Finansinntekter 2.976.000 2.545.000 1.474.000 3.954.000 2.150.000
Finanskostnader -15.868.000 -2.826.000 -2.363.000 -3.185.000 -513.000
Finans -12.892.000 -281.000 -889.000 769.000 1.637.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -2.000.000 -1.000.000 0 0
Årsresultat 684.000 1.926.000 1.146.000 1.703.000 1.791.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 219.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 489.000 502.000 44.000 16.000 25.000
Sum varige driftsmidler 489.000 502.000 44.000 16.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 708.000 502.000 44.000 16.000 25.000
Varebeholdning 16.394.000 22.982.000 17.780.000 12.119.000 8.515.000
Kundefordringer 29.958.000 34.609.000 27.031.000 24.007.000 25.370.000
Andre fordringer 16.013.000 19.734.000 17.644.000 14.106.000 8.473.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 14.227.000 27.178.000 27.601.000 13.133.000 24.802.000
Sum omløpsmidler 76.592.000 104.504.000 90.056.000 63.365.000 67.160.000
Sum eiendeler 77.300.000 105.006.000 90.100.000 63.381.000 67.185.000
Sum opptjent egenkapital 3.550.000 3.566.000 3.640.000 3.494.000 1.791.000
Sum egenkapital 30.943.000 30.959.000 31.033.000 8.844.000 7.141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 0 0 1.000
Leverandørgjeld 41.543.000 70.258.000 56.114.000 53.054.000 55.863.000
Betalbar skatt 432.000 544.000 361.000 550.000 594.000
Skyldig offentlige avgifter 217.000 195.000 169.000 136.000 107.000
Utbytte -700.000 -2.000.000 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.465.000 3.039.000 2.421.000 795.000 3.480.000
Sum kortsiktig gjeld 46.357.000 74.035.000 59.066.000 54.536.000 60.043.000
Sum gjeld og egenkapital 77.299.000 105.004.000 90.098.000 63.380.000 67.185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.235.000 30.469.000 30.990.000 8.829.000 7.117.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.5 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.2 0.9 1
Soliditet 40.0 29.5 34.4 1 10.6
Resultatgrad 3.3 0.6 0.6 0.5 1.1
Rentedekningsgrad 0.9 1 1 0.5 1.5
Gjeldsgrad 1.5 2.4 1.9 6.2 8.4
Total kapitalrentabilitet 21.7 5.1 4.3 8.6 4.3
Signatur
17.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex