Viendo As
Juridisk navn:  Viendo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55289000
Steinsvikneset 4 Steinsvikneset 4 Fax: 55280325
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990794278
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/7/2007 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.32%
Resultat  
  
-44.99%
Egenkapital  
  
10.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.484.000 2.406.000 5.355.000 4.044.000 2.471.000
Resultat: 225.000 409.000 990.000 571.000 -241.000
Egenkapital: 769.000 694.000 285.000 146.000 -360.000
Regnskap for  Viendo As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.484.000 2.406.000 5.355.000 4.044.000 2.471.000
Driftskostnader -1.259.000 -1.998.000 -4.379.000 -3.402.000 -2.712.000
Driftsresultat 225.000 408.000 976.000 642.000 -241.000
Finansinntekter 0 3.000 3.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 10.000 -71.000 0
Finans 0 2.000 13.000 -71.000 0
Resultat før skatt 225.000 409.000 990.000 571.000 -241.000
Skattekostnad 0 0 0 -65.000 0
Årsresultat 225.000 409.000 990.000 506.000 -241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 24.000 24.000 24.000 80.000
Sum omløpsmidler 685.000 689.000 1.086.000 971.000 364.000
Sum eiendeler 709.000 713.000 1.110.000 995.000 444.000
Sum opptjent egenkapital 669.000 594.000 185.000 46.000 -460.000
Sum egenkapital 769.000 694.000 285.000 146.000 -360.000
Sum langsiktig gjeld 129.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -190.000 18.000 825.000 850.000 804.000
Sum gjeld og egenkapital 708.000 712.000 1.110.000 996.000 444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.484.000 2.406.000 5.355.000 3.800.000 2.346.000
Andre inntekter 0 0 0 243.000 125.000
Driftsinntekter 1.484.000 2.406.000 5.355.000 4.044.000 2.471.000
Varekostnad -16.000 -422.000 -445.000 0 0
Lønninger -1.063.000 -1.308.000 -2.922.000 -2.964.000 -2.474.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -180.000 -268.000 -1.012.000 -438.000 -238.000
Driftskostnader -1.259.000 -1.998.000 -4.379.000 -3.402.000 -2.712.000
Driftsresultat 225.000 408.000 976.000 642.000 -241.000
Finansinntekter 0 3.000 3.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 10.000 -71.000 0
Finans 0 2.000 13.000 -71.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 150.000 0 -850.000 0 0
Årsresultat 225.000 409.000 990.000 506.000 -241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 24.000 24.000 24.000 80.000
Sum anleggsmidler 24.000 24.000 24.000 24.000 80.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 358.000 312.000 823.000 464.000 0
Andre fordringer 0 0 -9.000 0 6.000
Sum investeringer 150.000 50.000 0 0 0
Kasse, bank 176.000 327.000 272.000 508.000 358.000
Sum omløpsmidler 685.000 689.000 1.086.000 971.000 364.000
Sum eiendeler 709.000 713.000 1.110.000 995.000 444.000
Sum opptjent egenkapital 669.000 594.000 185.000 46.000 -460.000
Sum egenkapital 769.000 694.000 285.000 146.000 -360.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 129.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 91.000 209.000 5.000 1.000
Betalbar skatt -341.000 -238.000 0 65.000 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000 179.000 348.000 440.000 192.000
Utbytte 150.000 0 -850.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 136.000 269.000 339.000 611.000
Sum kortsiktig gjeld -190.000 18.000 825.000 850.000 804.000
Sum gjeld og egenkapital 708.000 712.000 1.110.000 996.000 444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 875.000 671.000 261.000 121.000 -440.000
Likviditetsgrad 1 -3.6 38.3 1.3 1.1 0.5
Likviditetsgrad 2 -3.6 38.3 1.3 1.1 0.5
Soliditet 108.6 97.5 25.7 14.7 -81.1
Resultatgrad 15.2 1 18.2 15.9 -9.8
Rentedekningsgrad 4 -97.6 9
Gjeldsgrad -0.1 0 2.9 5.8 -2.2
Total kapitalrentabilitet 31.8 57.7 88.2 64.5 -54.3
Signatur
10.09.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
EVJEN KRISTIAN
SIGNATUR HVER FOR SEG
ROGDE TORBJØRN
Prokurister
10.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex