Vidar Arnulf Consulting AS
Juridisk navn:  Vidar Arnulf Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90601464
Brogaten 17 Brogaten 17 Fax:
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 976322223
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Jærrevisjon As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.96%
Resultat  
  
-7.76%
Egenkapital  
  
-22.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.314.000 1.153.000 1.695.000 913.000 3.894.000
Resultat: -1.708.000 -1.585.000 717.000 -575.000 804.000
Egenkapital: 12.269.000 15.888.000 20.473.000 23.497.000 24.585.000
Regnskap for  Vidar Arnulf Consulting AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.314.000 1.153.000 1.695.000 913.000 3.894.000
Driftskostnader -1.643.000 -1.658.000 -1.056.000 -2.465.000 -3.153.000
Driftsresultat -329.000 -505.000 640.000 -1.552.000 742.000
Finansinntekter 12.000 -933.000 121.000 1.011.000 94.000
Finanskostnader -1.391.000 -147.000 -43.000 -34.000 -32.000
Finans -1.379.000 -1.080.000 78.000 977.000 62.000
Resultat før skatt -1.708.000 -1.585.000 717.000 -575.000 804.000
Skattekostnad -12.000 0 16.000 -210.000
Årsresultat -1.720.000 -1.585.000 717.000 -559.000 595.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.056.000 35.542.000 29.261.000 19.480.000 20.659.000
Sum omløpsmidler 1.176.000 1.444.000 3.288.000 7.680.000 7.621.000
Sum eiendeler 33.232.000 36.986.000 32.549.000 27.160.000 28.280.000
Sum opptjent egenkapital 12.169.000 15.788.000 20.373.000 23.397.000 24.485.000
Sum egenkapital 12.269.000 15.888.000 20.473.000 23.497.000 24.585.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 164.000
Sum kortsiktig gjeld 20.963.000 21.098.000 12.075.000 3.663.000 3.531.000
Sum gjeld og egenkapital 33.232.000 36.986.000 32.548.000 27.160.000 28.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.314.000 1.153.000 1.695.000 734.000 2.951.000
Andre inntekter 0 179.000 943.000
Driftsinntekter 1.314.000 1.153.000 1.695.000 913.000 3.894.000
Varekostnad -48.000 0 0 -803.000
Lønninger -376.000 -393.000 -539.000 -1.150.000 -575.000
Avskrivning -219.000 -219.000 -219.000 -246.000 -302.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.048.000 -998.000 -298.000 -1.069.000 -1.473.000
Driftskostnader -1.643.000 -1.658.000 -1.056.000 -2.465.000 -3.153.000
Driftsresultat -329.000 -505.000 640.000 -1.552.000 742.000
Finansinntekter 12.000 -933.000 121.000 1.011.000 94.000
Finanskostnader -1.391.000 -147.000 -43.000 -34.000 -32.000
Finans -1.379.000 -1.080.000 78.000 977.000 62.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.900.000 0 -530.000 0
Årsresultat -1.720.000 -1.585.000 717.000 -559.000 595.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 10.953.000 10.953.000 10.953.000 10.953.000 10.869.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 416.000 634.000 853.000 1.072.000 1.318.000
Sum varige driftsmidler 11.368.000 11.587.000 11.806.000 12.024.000 12.187.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.687.000 23.955.000 17.455.000 7.455.000 8.472.000
Sum anleggsmidler 32.056.000 35.542.000 29.261.000 19.480.000 20.659.000
Varebeholdning 40.000 0 0
Kundefordringer 586.000 145.000 902.000 369.000 655.000
Andre fordringer 574.000 258.000 2.298.000 7.095.000 5.512.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.000 195.000 47.000 216.000 1.455.000
Sum omløpsmidler 1.176.000 1.444.000 3.288.000 7.680.000 7.621.000
Sum eiendeler 33.232.000 36.986.000 32.549.000 27.160.000 28.280.000
Sum opptjent egenkapital 12.169.000 15.788.000 20.373.000 23.397.000 24.485.000
Sum egenkapital 12.269.000 15.888.000 20.473.000 23.497.000 24.585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 18.971.000 18.228.000 0 224.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 164.000
Leverandørgjeld 65.000 19.000 67.000 48.000 64.000
Betalbar skatt 12.000 0 0 257.000
Skyldig offentlige avgifter 58.000 54.000 26.000 87.000 34.000
Utbytte -1.900.000 0 -530.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.857.000 2.797.000 11.982.000 3.305.000 3.177.000
Sum kortsiktig gjeld 20.963.000 21.098.000 12.075.000 3.663.000 3.531.000
Sum gjeld og egenkapital 33.232.000 36.986.000 32.548.000 27.160.000 28.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.787.000 -19.654.000 -8.787.000 4.017.000 4.090.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.3 2.1 2.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 2.1 2.2
Soliditet 36.9 43.0 62.9 86.5 86.9
Resultatgrad -25.0 -43.8 37.8 19.1
Rentedekningsgrad -0.2 -3.4 14.9 -45.6 23.2
Gjeldsgrad 1.7 1.3 0.6 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -1.0 -3.9 2.3 3
Signatur
27.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.11.2020
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex