Vidar Andreassen AS
Juridisk navn:  Vidar Andreassen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90877482
3. Strøm terrasse 19 3. Strøm terrasse 19 Fax: 32893983
3046 Drammen 3046 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 971586931
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/30/1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.61%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-13.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.644.000 1.542.000 1.787.000 1.547.000 1.570.000
Resultat: 0 -34.000 28.000 14.000 149.000
Egenkapital: 394.000 455.000 490.000 456.000 450.000
Regnskap for  Vidar Andreassen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.644.000 1.542.000 1.787.000 1.547.000 1.570.000
Driftskostnader -1.639.000 -1.568.000 -1.753.000 -1.521.000 -1.406.000
Driftsresultat 5.000 -26.000 34.000 27.000 165.000
Finansinntekter 5.000 0 0
Finanskostnader -5.000 -8.000 -11.000 -12.000 -16.000
Finans -5.000 -8.000 -6.000 -12.000 -16.000
Resultat før skatt -34.000 28.000 14.000 149.000
Skattekostnad -11.000 -9.000 -5.000 -25.000
Årsresultat -11.000 -34.000 18.000 9.000 124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.000 205.000 308.000 410.000
Sum omløpsmidler 649.000 872.000 688.000 729.000 605.000
Sum eiendeler 649.000 975.000 893.000 1.037.000 1.015.000
Sum opptjent egenkapital 294.000 355.000 390.000 356.000 350.000
Sum egenkapital 394.000 455.000 490.000 456.000 450.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 104.000 165.000 239.000 293.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 416.000 239.000 342.000 272.000
Sum gjeld og egenkapital 649.000 975.000 894.000 1.037.000 1.015.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.644.000 1.542.000 1.787.000 1.547.000 1.564.000
Andre inntekter 0 0 6.000
Driftsinntekter 1.644.000 1.542.000 1.787.000 1.547.000 1.570.000
Varekostnad -752.000 -751.000 -738.000 -577.000 -241.000
Lønninger -483.000 -452.000 -652.000 -564.000 -729.000
Avskrivning -103.000 -103.000 -103.000 -103.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -301.000 -262.000 -260.000 -277.000 -333.000
Driftskostnader -1.639.000 -1.568.000 -1.753.000 -1.521.000 -1.406.000
Driftsresultat 5.000 -26.000 34.000 27.000 165.000
Finansinntekter 5.000 0 0
Finanskostnader -5.000 -8.000 -11.000 -12.000 -16.000
Finans -5.000 -8.000 -6.000 -12.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -11.000 -34.000 18.000 9.000 124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 103.000 205.000 308.000 410.000
Sum varige driftsmidler 103.000 205.000 308.000 410.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 103.000 205.000 308.000 410.000
Varebeholdning 82.000 38.000 58.000 58.000 37.000
Kundefordringer 158.000 397.000 85.000 389.000 312.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 409.000 437.000 545.000 282.000 256.000
Sum omløpsmidler 649.000 872.000 688.000 729.000 605.000
Sum eiendeler 649.000 975.000 893.000 1.037.000 1.015.000
Sum opptjent egenkapital 294.000 355.000 390.000 356.000 350.000
Sum egenkapital 394.000 455.000 490.000 456.000 450.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 15.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.000 5.000 0 9.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 104.000 165.000 239.000 293.000
Leverandørgjeld 15.000 247.000 28.000 182.000 24.000
Betalbar skatt 11.000 9.000 5.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 92.000 125.000 133.000 92.000 145.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 44.000 63.000 62.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 416.000 239.000 342.000 272.000
Sum gjeld og egenkapital 649.000 975.000 894.000 1.037.000 1.015.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 433.000 456.000 449.000 387.000 333.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.1 2.9 2 2.2
Likviditetsgrad 2 2.6 2.0 2.6 2 2.1
Soliditet 60.7 46.7 54.8 4 44.3
Resultatgrad 0.3 -1.7 1.9 1.7 10.5
Rentedekningsgrad 1.0 -3.3 3.1 2.3 10.3
Gjeldsgrad 0.6 1.1 0.8 1.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 0.8 -2.7 4.4 2.6 16.3
Signatur
07.06.2006
ENESTYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex