Via Færder As
Juridisk navn:  Via Færder As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33304880
Postboks 78 Kirkeveien 273 Fax: 33304881
3163 Nøtterøy 3140 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 859197892
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 11/2/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co As
Regnskapsfører: Tønsberg Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.7%
Resultat  
  
129.48%
Egenkapital  
  
11.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 24.103.000 23.700.000 22.322.000 20.368.000 20.867.000
Resultat: 1.884.000 821.000 975.000 969.000 -261.000
Egenkapital: 18.061.000 16.177.000 15.356.000 14.381.000 13.412.000
Regnskap for  Via Færder As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.103.000 23.700.000 22.322.000 20.368.000 20.867.000
Driftskostnader -22.265.000 -22.908.000 -21.344.000 -19.383.000 -21.069.000
Driftsresultat 1.838.000 792.000 978.000 986.000 -203.000
Finansinntekter 46.000 64.000 85.000 129.000 119.000
Finanskostnader -35.000 -88.000 -146.000 -177.000
Finans 46.000 29.000 -3.000 -17.000 -58.000
Resultat før skatt 1.884.000 821.000 975.000 969.000 -261.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.884.000 821.000 975.000 969.000 -261.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.136.000 9.655.000 10.512.000 11.959.000 13.061.000
Sum omløpsmidler 10.693.000 9.478.000 9.417.000 9.575.000 9.493.000
Sum eiendeler 21.829.000 19.133.000 19.929.000 21.534.000 22.554.000
Sum opptjent egenkapital 17.861.000 15.977.000 15.156.000 14.181.000 13.212.000
Sum egenkapital 18.061.000 16.177.000 15.356.000 14.381.000 13.412.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.662.000 3.907.000 5.990.000
Sum kortsiktig gjeld 3.768.000 2.956.000 2.911.000 3.247.000 3.152.000
Sum gjeld og egenkapital 21.829.000 19.133.000 19.929.000 21.535.000 22.554.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.674.000 6.728.000 7.607.000 6.547.000 6.731.000
Andre inntekter 17.429.000 16.972.000 14.715.000 13.821.000 14.136.000
Driftsinntekter 24.103.000 23.700.000 22.322.000 20.368.000 20.867.000
Varekostnad -1.690.000 -2.241.000 -1.758.000 -1.551.000 -1.667.000
Lønninger -15.077.000 -14.600.000 -13.475.000 -12.601.000 -14.914.000
Avskrivning -1.628.000 -1.814.000 -2.006.000 -1.961.000 -1.729.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.870.000 -4.253.000 -4.105.000 -3.270.000 -2.759.000
Driftskostnader -22.265.000 -22.908.000 -21.344.000 -19.383.000 -21.069.000
Driftsresultat 1.838.000 792.000 978.000 986.000 -203.000
Finansinntekter 46.000 64.000 85.000 129.000 119.000
Finanskostnader -35.000 -88.000 -146.000 -177.000
Finans 46.000 29.000 -3.000 -17.000 -58.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.884.000 821.000 975.000 969.000 -261.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 0 0
Fast eiendom 9.436.000 8.807.000 9.070.000 10.004.000 10.938.000
Maskiner anlegg 1.197.000 0 0 18.000 38.000
Driftsløsøre 495.000 842.000 1.323.000 1.876.000 2.079.000
Sum varige driftsmidler 11.128.000 9.648.000 10.393.000 11.899.000 13.056.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 7.000 119.000 61.000 5.000
Sum anleggsmidler 11.136.000 9.655.000 10.512.000 11.959.000 13.061.000
Varebeholdning 500.000 577.000 595.000 475.000 471.000
Kundefordringer 592.000 878.000 477.000 546.000 447.000
Andre fordringer 2.422.000 2.041.000 1.974.000 2.020.000 1.594.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.180.000 5.982.000 6.371.000 6.534.000 6.982.000
Sum omløpsmidler 10.693.000 9.478.000 9.417.000 9.575.000 9.493.000
Sum eiendeler 21.829.000 19.133.000 19.929.000 21.534.000 22.554.000
Sum opptjent egenkapital 17.861.000 15.977.000 15.156.000 14.181.000 13.212.000
Sum egenkapital 18.061.000 16.177.000 15.356.000 14.381.000 13.412.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.662.000 3.907.000 5.990.000
Leverandørgjeld 1.161.000 602.000 579.000 982.000 566.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 909.000 815.000 692.000 715.000 820.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.698.000 1.539.000 1.640.000 1.549.000 1.766.000
Sum kortsiktig gjeld 3.768.000 2.956.000 2.911.000 3.247.000 3.152.000
Sum gjeld og egenkapital 21.829.000 19.133.000 19.929.000 21.535.000 22.554.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.925.000 6.522.000 6.506.000 6.328.000 6.341.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3 3 2.9 3
Likviditetsgrad 2 2.7 3 3 2.8 2.9
Soliditet 82.7 84.6 77.1 66.8 59.5
Resultatgrad 7.6 3.3 4.4 4.8
Rentedekningsgrad 22.6 11.1 6.8 -1.1
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.6 4.5 5.3 5.2 -0.4
Signatur
28.06.2021
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM.
Prokurister
28.06.2021
DAGLIG LEDER I FELLESSKAP MED STYRETS LEDER,
VED STYRELEDERS FRAVÆR DAGLIG LEDER I FELLESSKAP
MED ØKONOMILEDER ELLER PERSONALLEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex