Vetle AS
Juridisk navn:  Vetle AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22555626
Bolignummer H0301 Eilert Sundts gate 23 Bolignummer H0301 Eilert Sundts gate 23 Fax:
0259 Oslo 259 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 959531048
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/11/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Magnar Nilsen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
106.19%
Resultat  
  
205.39%
Egenkapital  
  
685%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 466.000 226.000 537.000 663.000 598.000
Resultat: 176.000 -167.000 85.000 144.000 13.000
Egenkapital: 117.000 -20.000 110.000 115.000 157.000
Regnskap for  Vetle AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 466.000 226.000 537.000 663.000 598.000
Driftskostnader -290.000 -393.000 -453.000 -529.000 -592.000
Driftsresultat 176.000 -167.000 85.000 135.000 6.000
Finansinntekter 0 0 9.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000
Finans 0 0 9.000 8.000
Resultat før skatt 176.000 -167.000 85.000 144.000 13.000
Skattekostnad -39.000 37.000 -19.000 -35.000 -3.000
Årsresultat 138.000 -130.000 65.000 109.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 12.000 0 0
Sum omløpsmidler 245.000 186.000 419.000 399.000 400.000
Sum eiendeler 245.000 229.000 431.000 399.000 400.000
Sum opptjent egenkapital 17.000 -120.000 10.000 15.000 57.000
Sum egenkapital 117.000 -20.000 110.000 115.000 157.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 128.000 249.000 322.000 285.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 245.000 229.000 432.000 400.000 400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 465.000 226.000 537.000 663.000 551.000
Andre inntekter 2.000 0 0 0 48.000
Driftsinntekter 466.000 226.000 537.000 663.000 598.000
Varekostnad -5.000 0 -54.000 -66.000 -230.000
Lønninger -126.000 -12.000 -10.000 -9.000 0
Avskrivning -6.000 -6.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -153.000 -375.000 -386.000 -454.000 -362.000
Driftskostnader -290.000 -393.000 -453.000 -529.000 -592.000
Driftsresultat 176.000 -167.000 85.000 135.000 6.000
Finansinntekter 0 0 9.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000
Finans 0 0 9.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 138.000 -130.000 65.000 109.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 12.000 0 0
Sum varige driftsmidler 6.000 12.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 12.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 70.000 11.000 76.000 32.000 98.000
Andre fordringer 106.000 150.000 293.000 293.000 293.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 25.000 50.000 74.000 9.000
Sum omløpsmidler 245.000 186.000 419.000 399.000 400.000
Sum eiendeler 245.000 229.000 431.000 399.000 400.000
Sum opptjent egenkapital 17.000 -120.000 10.000 15.000 57.000
Sum egenkapital 117.000 -20.000 110.000 115.000 157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 17.000 0 2.000
Betalbar skatt 2.000 0 19.000 35.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 126.000 249.000 285.000 249.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 249.000 322.000 285.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 245.000 229.000 432.000 400.000 400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 117.000 -63.000 97.000 114.000 157.000
Likviditetsgrad 1 1.9 0.7 1.3 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 1.9 0.7 1.3 1.4 1.6
Soliditet 47.8 -8.7 25.5 28.8 39.3
Resultatgrad 37.8 -73.9 15.8 20.4 1
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 1.1 -12.4 2.9 2.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 71.8 -72.9 19.7 3 4.3
Signatur
10.01.2020
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex