Veterinær A.M.S. Stormo As
Juridisk navn:  Veterinær A.M.S. Stormo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75755725
Reipåveien 288 Reipåveien 288 Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 885216862
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/20/2002
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.61%
Resultat  
  
154.37%
Egenkapital  
  
49.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.064.000 1.755.000 1.468.000 1.663.000 1.839.000
Resultat: 524.000 206.000 93.000 324.000 411.000
Egenkapital: 326.000 218.000 508.000 589.000 547.000
Regnskap for  Veterinær A.M.S. Stormo As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.064.000 1.755.000 1.468.000 1.663.000 1.839.000
Driftskostnader -1.535.000 -1.546.000 -1.378.000 -1.347.000 -1.437.000
Driftsresultat 528.000 210.000 89.000 316.000 402.000
Finansinntekter 0 3.000 8.000 8.000 10.000
Finanskostnader -4.000 -7.000 -5.000 -1.000 -1.000
Finans -4.000 -4.000 3.000 7.000 9.000
Resultat før skatt 524.000 206.000 93.000 324.000 411.000
Skattekostnad -116.000 -46.000 -23.000 -81.000 -111.000
Årsresultat 409.000 160.000 69.000 242.000 300.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 382.000 493.000 695.000 476.000 659.000
Sum omløpsmidler 651.000 571.000 491.000 575.000 709.000
Sum eiendeler 1.033.000 1.064.000 1.186.000 1.051.000 1.368.000
Sum opptjent egenkapital 226.000 118.000 408.000 489.000 447.000
Sum egenkapital 326.000 218.000 508.000 589.000 547.000
Sum langsiktig gjeld 54.000 148.000 235.000 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 653.000 698.000 443.000 463.000 817.000
Sum gjeld og egenkapital 1.033.000 1.064.000 1.186.000 1.052.000 1.367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.064.000 1.755.000 1.385.000 1.663.000 1.839.000
Andre inntekter 0 0 82.000 0 1.000
Driftsinntekter 2.064.000 1.755.000 1.468.000 1.663.000 1.839.000
Varekostnad -318.000 -410.000 -402.000 -350.000 -419.000
Lønninger -792.000 -764.000 -692.000 -707.000 -689.000
Avskrivning -111.000 -117.000 -84.000 -71.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -314.000 -255.000 -200.000 -219.000 -255.000
Driftskostnader -1.535.000 -1.546.000 -1.378.000 -1.347.000 -1.437.000
Driftsresultat 528.000 210.000 89.000 316.000 402.000
Finansinntekter 0 3.000 8.000 8.000 10.000
Finanskostnader -4.000 -7.000 -5.000 -1.000 -1.000
Finans -4.000 -4.000 3.000 7.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -450.000 -150.000 -200.000 -500.000
Årsresultat 409.000 160.000 69.000 242.000 300.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 5.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 21.000 29.000 11.000 24.000 37.000
Driftsløsøre 258.000 361.000 465.000 111.000 169.000
Sum varige driftsmidler 279.000 390.000 476.000 135.000 206.000
Sum finansielle anleggsmidler 103.000 103.000 220.000 336.000 453.000
Sum anleggsmidler 382.000 493.000 695.000 476.000 659.000
Varebeholdning 33.000 30.000 22.000 44.000 30.000
Kundefordringer 79.000 86.000 98.000 96.000 190.000
Andre fordringer 62.000 201.000 111.000 131.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 478.000 253.000 260.000 305.000 423.000
Sum omløpsmidler 651.000 571.000 491.000 575.000 709.000
Sum eiendeler 1.033.000 1.064.000 1.186.000 1.051.000 1.368.000
Sum opptjent egenkapital 226.000 118.000 408.000 489.000 447.000
Sum egenkapital 326.000 218.000 508.000 589.000 547.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 20.000 18.000 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 54.000 148.000 235.000 0 3.000
Leverandørgjeld 32.000 35.000 70.000 28.000 -9.000
Betalbar skatt 125.000 45.000 0 90.000 128.000
Skyldig offentlige avgifter 108.000 61.000 88.000 51.000 85.000
Utbytte -300.000 -450.000 -150.000 -200.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 388.000 557.000 285.000 294.000 613.000
Sum kortsiktig gjeld 653.000 698.000 443.000 463.000 817.000
Sum gjeld og egenkapital 1.033.000 1.064.000 1.186.000 1.052.000 1.367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 -127.000 48.000 112.000 -108.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 1.1 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.1 1.1 0.9
Soliditet 31.6 20.5 42.8 5 40.0
Resultatgrad 25.6 1 6.1 1 21.9
Rentedekningsgrad 1 3 17.8 3 412.0
Gjeldsgrad 2.2 3.9 1.3 0.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 51.1 2 8.2 30.8 30.1
Signatur
20.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex