Vestskog Ii As
Juridisk navn:  Vestskog Ii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ole Cudrios Gate 25 Ole Cudrios Gate 25 Fax:
3715 Skien 3715 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 925066583
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/2020 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.419.000
Resultat: -22.000
Egenkapital: 1.252.000
Regnskap for  Vestskog Ii As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.419.000
Driftskostnader -1.441.000
Driftsresultat -22.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -22.000
Skattekostnad
Årsresultat -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 631.000
Sum omløpsmidler 1.010.000
Sum eiendeler 1.641.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.252.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 389.000
Sum gjeld og egenkapital 1.641.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.419.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.419.000
Varekostnad -556.000
Lønninger
Avskrivning -30.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -855.000
Driftskostnader -1.441.000
Driftsresultat -22.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 631.000
Sum varige driftsmidler 631.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 631.000
Varebeholdning
Kundefordringer 463.000
Andre fordringer 167.000
Sum investeringer
Kasse, bank 380.000
Sum omløpsmidler 1.010.000
Sum eiendeler 1.641.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.252.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 253.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 136.000
Sum kortsiktig gjeld 389.000
Sum gjeld og egenkapital 1.641.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 621.000
Likviditetsgrad 1 2.6
Likviditetsgrad 2 2.6
Soliditet 76.3
Resultatgrad -1.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet -1.3
Signatur
29.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex