Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestnes Vassverk Sa
Juridisk navn:  Vestnes Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71180311
Postboks 211 Kråknesvegen 1 Fax:
6399 Vestnes 6390 Vestnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vestnes
Org.nr: 964239665
Aksjekapital: 7.277 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/12/1960
Foretakstype: SA
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Vestnesregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
50.15%
Resultat  
  
-109.58%
Egenkapital  
  
-0.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.234.000 4.818.000 3.992.000 4.296.000 3.856.000
Resultat: -64.000 668.000 613.000 514.000 452.000
Egenkapital: 26.072.000 26.079.000 24.827.000 24.062.000 23.404.000
Regnskap for  Vestnes Vassverk Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.234.000 4.818.000 3.992.000 4.296.000 3.856.000
Driftskostnader -7.304.000 -4.164.000 -3.399.000 -3.800.000 -3.437.000
Driftsresultat -69.000 654.000 592.000 496.000 419.000
Finansinntekter 15.000 35.000 46.000 42.000 66.000
Finanskostnader -10.000 -22.000 -25.000 -24.000 -33.000
Finans 5.000 13.000 21.000 18.000 33.000
Resultat før skatt -64.000 668.000 613.000 514.000 452.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -64.000 668.000 613.000 514.000 452.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.299.000 13.571.000 12.704.000 13.595.000 14.022.000
Sum omløpsmidler 13.173.000 15.747.000 14.479.000 13.003.000 11.982.000
Sum eiendeler 27.472.000 29.318.000 27.183.000 26.598.000 26.004.000
Sum opptjent egenkapital 18.002.000 18.066.000 17.398.000 16.785.000 16.271.000
Sum egenkapital 26.072.000 26.079.000 24.827.000 24.062.000 23.404.000
Sum langsiktig gjeld 454.000 704.000 954.000 1.204.000 1.454.000
Sum kortsiktig gjeld 947.000 2.535.000 1.401.000 1.332.000 1.146.000
Sum gjeld og egenkapital 27.473.000 29.318.000 27.182.000 26.598.000 26.004.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.919.000 4.818.000 3.992.000 4.296.000 3.856.000
Andre inntekter 2.316.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.234.000 4.818.000 3.992.000 4.296.000 3.856.000
Varekostnad -2.188.000 0 0 0
Lønninger -1.442.000 -1.819.000 -1.321.000 -1.265.000 -1.329.000
Avskrivning -994.000 -901.000 -892.000 -877.000 -795.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.680.000 -1.444.000 -1.186.000 -1.658.000 -1.313.000
Driftskostnader -7.304.000 -4.164.000 -3.399.000 -3.800.000 -3.437.000
Driftsresultat -69.000 654.000 592.000 496.000 419.000
Finansinntekter 15.000 35.000 46.000 42.000 66.000
Finanskostnader -10.000 -22.000 -25.000 -24.000 -33.000
Finans 5.000 13.000 21.000 18.000 33.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -64.000 668.000 613.000 514.000 452.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.615.000 3.821.000 4.026.000 4.232.000 4.438.000
Maskiner anlegg 10.558.000 9.555.000 8.391.000 8.987.000 9.583.000
Driftsløsøre 126.000 195.000 285.000 375.000 0
Sum varige driftsmidler 14.298.000 13.570.000 12.703.000 13.594.000 14.021.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 14.299.000 13.571.000 12.704.000 13.595.000 14.022.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.017.000 4.108.000 6.362.000 2.366.000 4.977.000
Andre fordringer 8.000 3.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.157.000 11.639.000 8.108.000 10.634.000 7.000.000
Sum omløpsmidler 13.173.000 15.747.000 14.479.000 13.003.000 11.982.000
Sum eiendeler 27.472.000 29.318.000 27.183.000 26.598.000 26.004.000
Sum opptjent egenkapital 18.002.000 18.066.000 17.398.000 16.785.000 16.271.000
Sum egenkapital 26.072.000 26.079.000 24.827.000 24.062.000 23.404.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 454.000 704.000 954.000 1.204.000 1.454.000
Leverandørgjeld 804.000 1.483.000 37.000 168.000 153.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 880.000 1.239.000 1.042.000 885.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 126.000 172.000 126.000 122.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 947.000 2.535.000 1.401.000 1.332.000 1.146.000
Sum gjeld og egenkapital 27.473.000 29.318.000 27.182.000 26.598.000 26.004.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.226.000 13.212.000 13.078.000 11.671.000 10.836.000
Likviditetsgrad 1 13.9 6.2 10.3 9.8 10.5
Likviditetsgrad 2 13.9 6.2 10.3 9.8 10.5
Soliditet 94.9 89.0 91.3 90.5 9
Resultatgrad -1.0 13.6 14.8 11.5 10.9
Rentedekningsgrad -6.9 29.7 23.7 20.7 12.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.2 2.4 2.3 2 1.9
Signatur
29.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex