Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestnes Vassverk Sa
Juridisk navn:  Vestnes Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71180311
Postboks 211 Kråknesvegen 1 Fax:
6399 Vestnes 6390 Vestnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vestnes
Org.nr: 964239665
Aksjekapital: 7.277 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/12/1960
Foretakstype: SA
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Vestnesregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.69%
Resultat  
  
8.97%
Egenkapital  
  
5.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.818.000 3.992.000 4.296.000 3.856.000 3.357.000
Resultat: 668.000 613.000 514.000 452.000 -128.000
Egenkapital: 26.079.000 24.827.000 24.062.000 23.404.000 22.918.000
Regnskap for  Vestnes Vassverk Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.818.000 3.992.000 4.296.000 3.856.000 3.357.000
Driftskostnader -4.164.000 -3.399.000 -3.800.000 -3.437.000 -3.531.000
Driftsresultat 654.000 592.000 496.000 419.000 -174.000
Finansinntekter 35.000 46.000 42.000 66.000 78.000
Finanskostnader -22.000 -25.000 -24.000 -33.000 -32.000
Finans 13.000 21.000 18.000 33.000 46.000
Resultat før skatt 668.000 613.000 514.000 452.000 -128.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 668.000 613.000 514.000 452.000 -128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.571.000 12.704.000 13.595.000 14.022.000 14.585.000
Sum omløpsmidler 15.747.000 14.479.000 13.003.000 11.982.000 11.253.000
Sum eiendeler 29.318.000 27.183.000 26.598.000 26.004.000 25.838.000
Sum opptjent egenkapital 18.066.000 17.398.000 16.785.000 16.271.000 15.818.000
Sum egenkapital 26.079.000 24.827.000 24.062.000 23.404.000 22.918.000
Sum langsiktig gjeld 704.000 954.000 1.204.000 1.454.000 1.704.000
Sum kortsiktig gjeld 2.535.000 1.401.000 1.332.000 1.146.000 1.215.000
Sum gjeld og egenkapital 29.318.000 27.182.000 26.598.000 26.004.000 25.837.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.818.000 3.992.000 4.296.000 3.856.000 3.350.000
Andre inntekter 0 0 0 7.000
Driftsinntekter 4.818.000 3.992.000 4.296.000 3.856.000 3.357.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.819.000 -1.321.000 -1.265.000 -1.329.000 -1.116.000
Avskrivning -901.000 -892.000 -877.000 -795.000 -773.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.444.000 -1.186.000 -1.658.000 -1.313.000 -1.642.000
Driftskostnader -4.164.000 -3.399.000 -3.800.000 -3.437.000 -3.531.000
Driftsresultat 654.000 592.000 496.000 419.000 -174.000
Finansinntekter 35.000 46.000 42.000 66.000 78.000
Finanskostnader -22.000 -25.000 -24.000 -33.000 -32.000
Finans 13.000 21.000 18.000 33.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 668.000 613.000 514.000 452.000 -128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.821.000 4.026.000 4.232.000 4.438.000 4.643.000
Maskiner anlegg 9.555.000 8.391.000 8.987.000 9.583.000 9.941.000
Driftsløsøre 195.000 285.000 375.000 0 0
Sum varige driftsmidler 13.570.000 12.703.000 13.594.000 14.021.000 14.584.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 13.571.000 12.704.000 13.595.000 14.022.000 14.585.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.108.000 6.362.000 2.366.000 4.977.000 4.083.000
Andre fordringer 8.000 3.000 6.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.639.000 8.108.000 10.634.000 7.000.000 7.146.000
Sum omløpsmidler 15.747.000 14.479.000 13.003.000 11.982.000 11.253.000
Sum eiendeler 29.318.000 27.183.000 26.598.000 26.004.000 25.838.000
Sum opptjent egenkapital 18.066.000 17.398.000 16.785.000 16.271.000 15.818.000
Sum egenkapital 26.079.000 24.827.000 24.062.000 23.404.000 22.918.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 704.000 954.000 1.204.000 1.454.000 1.704.000
Leverandørgjeld 1.483.000 37.000 168.000 153.000 364.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 880.000 1.239.000 1.042.000 885.000 762.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 172.000 126.000 122.000 108.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 2.535.000 1.401.000 1.332.000 1.146.000 1.215.000
Sum gjeld og egenkapital 29.318.000 27.182.000 26.598.000 26.004.000 25.837.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.212.000 13.078.000 11.671.000 10.836.000 10.038.000
Likviditetsgrad 1 6.2 10.3 9.8 10.5 9.3
Likviditetsgrad 2 6.2 10.3 9.8 10.5 9.3
Soliditet 89.0 91.3 90.5 9 88.7
Resultatgrad 13.6 14.8 11.5 10.9 -5.2
Rentedekningsgrad 29.7 23.7 20.7 12.7 -5.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.4 2.3 2 1.9 -0.4
Signatur
18.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex