Vestlandets Innovasjonsselskap As
Juridisk navn:  Vestlandets Innovasjonsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40020800
Thormøhlens gate 51 Thormøhlens gate 51 Fax: 55583056
5006 Bergen 5006 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 987753153
Aksjekapital: 339.873 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 12/22/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.34%
Resultat  
  
106.61%
Egenkapital  
  
93.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 78.136.000 85.249.000 93.994.000 97.762.000 128.967.000
Resultat: 891.000 -13.484.000 2.426.000 -645.000 13.101.000
Egenkapital: 45.288.000 23.396.000 39.960.000 36.631.000 41.586.000
Regnskap for  Vestlandets Innovasjonsselskap As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 78.136.000 85.249.000 93.994.000 97.762.000 128.967.000
Driftskostnader -82.579.000 -97.982.000 -97.722.000 -102.271.000 -115.773.000
Driftsresultat -4.443.000 -12.733.000 -3.728.000 -4.508.000 13.195.000
Finansinntekter 6.752.000 72.000 6.830.000 4.305.000 224.000
Finanskostnader -1.417.000 -823.000 -676.000 -442.000 -317.000
Finans 5.335.000 -751.000 6.154.000 3.863.000 -93.000
Resultat før skatt 891.000 -13.484.000 2.426.000 -645.000 13.101.000
Skattekostnad -3.080.000 666.000 1.091.000 -3.175.000
Årsresultat 891.000 -16.564.000 3.092.000 446.000 9.926.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.146.000 80.177.000 71.768.000 71.195.000 57.369.000
Sum omløpsmidler 39.728.000 32.581.000 43.420.000 50.156.000 42.911.000
Sum eiendeler 122.874.000 112.758.000 115.188.000 121.351.000 100.280.000
Sum opptjent egenkapital 14.637.000 13.746.000 30.310.000 26.981.000 0
Sum egenkapital 45.288.000 23.396.000 39.960.000 36.631.000 41.586.000
Sum langsiktig gjeld 40.684.000 44.389.000 40.599.000 42.145.000 14.198.000
Sum kortsiktig gjeld 36.903.000 44.973.000 34.629.000 42.575.000 44.496.000
Sum gjeld og egenkapital 122.874.000 112.758.000 115.188.000 121.351.000 100.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.763.000 26.154.000 25.961.000 19.944.000 20.518.000
Andre inntekter 55.374.000 59.095.000 68.032.000 77.818.000 108.449.000
Driftsinntekter 78.136.000 85.249.000 93.994.000 97.762.000 128.967.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -38.424.000 -51.297.000 -39.239.000 -38.643.000 -31.985.000
Avskrivning -2.715.000 -2.807.000 -2.460.000 -2.170.000 -1.609.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.440.000 -43.878.000 -56.023.000 -61.458.000 -82.179.000
Driftskostnader -82.579.000 -97.982.000 -97.722.000 -102.271.000 -115.773.000
Driftsresultat -4.443.000 -12.733.000 -3.728.000 -4.508.000 13.195.000
Finansinntekter 6.752.000 72.000 6.830.000 4.305.000 224.000
Finanskostnader -1.417.000 -823.000 -676.000 -442.000 -317.000
Finans 5.335.000 -751.000 6.154.000 3.863.000 -93.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 891.000 -16.564.000 3.092.000 446.000 9.926.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.524.000 4.344.000 8.477.000 7.797.000 4.408.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.016.000 3.569.000 4.001.000 5.257.000 2.873.000
Sum varige driftsmidler 3.016.000 3.569.000 4.001.000 5.257.000 2.873.000
Sum finansielle anleggsmidler 77.607.000 72.263.000 59.290.000 58.141.000 50.088.000
Sum anleggsmidler 83.146.000 80.177.000 71.768.000 71.195.000 57.369.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 10.260.000 9.045.000 9.907.000 8.463.000 9.873.000
Andre fordringer 16.122.000 17.508.000 33.377.000 24.888.000 22.503.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.347.000 6.029.000 137.000 16.805.000 10.535.000
Sum omløpsmidler 39.728.000 32.581.000 43.420.000 50.156.000 42.911.000
Sum eiendeler 122.874.000 112.758.000 115.188.000 121.351.000 100.280.000
Sum opptjent egenkapital 14.637.000 13.746.000 30.310.000 26.981.000 0
Sum egenkapital 45.288.000 23.396.000 39.960.000 36.631.000 41.586.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.670.000 1.743.000 7.289.000 192.000
Gjeld til kredittinstitutt 17.156.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.684.000 44.389.000 40.599.000 42.145.000 14.198.000
Leverandørgjeld 8.079.000 4.993.000 9.657.000 13.613.000 8.418.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.262.000
Skyldig offentlige avgifter 2.666.000 4.920.000 4.941.000 3.465.000 4.329.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.158.000 17.904.000 20.030.000 25.497.000 29.487.000
Sum kortsiktig gjeld 36.903.000 44.973.000 34.629.000 42.575.000 44.496.000
Sum gjeld og egenkapital 122.874.000 112.758.000 115.188.000 121.351.000 100.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.825.000 -12.392.000 8.791.000 7.581.000 -1.585.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.7 1.3 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 1.3 1.2 1
Soliditet 36.9 20.7 34.7 30.2 41.5
Resultatgrad -5.7 -14.9 -4.6 10.2
Rentedekningsgrad -3.1 -15.5 -5.5 -10.2 41.6
Gjeldsgrad 1.7 3.8 1.9 2.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.9 -11.2 2.7 -0.2 13.4
Signatur
22.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2021
Prokura
Aas Halvor
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex