Vestland Eiendomsservice As
Juridisk navn:  Vestland Eiendomsservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nye Sædalsveien 92 Nye Sædalsveien 92 Fax:
5099 Bergen 5099 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 924926279
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/7/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frekhaug Regnskap Øyvind Vaksvik
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.347.000
Resultat: 37.000
Egenkapital: 93.000
Regnskap for  Vestland Eiendomsservice As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.347.000
Driftskostnader -1.310.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 37.000
Skattekostnad -4.000
Årsresultat 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 117.000
Sum omløpsmidler 36.000
Sum eiendeler 153.000
Sum opptjent egenkapital 33.000
Sum egenkapital 93.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 60.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.347.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.347.000
Varekostnad -469.000
Lønninger -517.000
Avskrivning -13.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -311.000
Driftskostnader -1.310.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 117.000
Sum varige driftsmidler 117.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 117.000
Varebeholdning
Kundefordringer 10.000
Andre fordringer 8.000
Sum investeringer
Kasse, bank 19.000
Sum omløpsmidler 36.000
Sum eiendeler 153.000
Sum opptjent egenkapital 33.000
Sum egenkapital 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld -5.000
Betalbar skatt 4.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld -27.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 60.8
Resultatgrad 2.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 24.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex