Vestland Eiendomsmegling As
Juridisk navn:  Vestland Eiendomsmegling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55340000
Postboks 433, Marken Marken 19 Fax:
5832 Bergen 5017 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992425725
Aksjekapital: 1.170.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/12/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bergen sentrum oppgjør as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Tind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.67%
Resultat  
  
170.47%
Egenkapital  
  
121.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.970.000 7.689.000 8.282.000 8.064.000 10.974.000
Resultat: 451.000 -640.000 20.000 -581.000 1.338.000
Egenkapital: 642.000 290.000 99.000 90.000 540.000
Regnskap for  Vestland Eiendomsmegling As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.970.000 7.689.000 8.282.000 8.064.000 10.974.000
Driftskostnader -10.461.000 -8.280.000 -8.188.000 -8.580.000 -9.582.000
Driftsresultat 509.000 -590.000 94.000 -516.000 1.391.000
Finansinntekter 22.000 48.000 33.000 26.000 24.000
Finanskostnader -79.000 -97.000 -107.000 -91.000 -77.000
Finans -57.000 -49.000 -74.000 -65.000 -53.000
Resultat før skatt 451.000 -640.000 20.000 -581.000 1.338.000
Skattekostnad -99.000 141.000 -11.000 130.000 -336.000
Årsresultat 352.000 -499.000 9.000 -450.000 1.002.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 161.000 260.000 119.000 130.000 0
Sum omløpsmidler 3.118.000 2.886.000 2.507.000 3.845.000 4.464.000
Sum eiendeler 3.279.000 3.146.000 2.626.000 3.975.000 4.464.000
Sum opptjent egenkapital -577.000 -929.000 -430.000 -439.000 11.000
Sum egenkapital 642.000 290.000 99.000 90.000 540.000
Sum langsiktig gjeld 231.000 693.000 1.193.000 1.193.000
Sum kortsiktig gjeld 2.636.000 2.626.000 1.834.000 2.694.000 2.732.000
Sum gjeld og egenkapital 3.278.000 3.147.000 2.626.000 3.977.000 4.465.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.748.000 7.684.000 8.282.000 8.064.000 10.974.000
Andre inntekter 222.000 5.000 0 0 0
Driftsinntekter 10.970.000 7.689.000 8.282.000 8.064.000 10.974.000
Varekostnad -2.514.000 -1.337.000 -1.349.000 -1.505.000 -2.081.000
Lønninger -4.770.000 -3.713.000 -3.723.000 -3.910.000 -4.206.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.177.000 -3.230.000 -3.116.000 -3.165.000 -3.295.000
Driftskostnader -10.461.000 -8.280.000 -8.188.000 -8.580.000 -9.582.000
Driftsresultat 509.000 -590.000 94.000 -516.000 1.391.000
Finansinntekter 22.000 48.000 33.000 26.000 24.000
Finanskostnader -79.000 -97.000 -107.000 -91.000 -77.000
Finans -57.000 -49.000 -74.000 -65.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000
Årsresultat 352.000 -499.000 9.000 -450.000 1.002.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 161.000 260.000 119.000 130.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 161.000 260.000 119.000 130.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 195.000 0 589.000 507.000 3.000
Andre fordringer 969.000 1.692.000 1.320.000 2.141.000 3.592.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.869.000 556.000 548.000 1.197.000 868.000
Sum omløpsmidler 3.118.000 2.886.000 2.507.000 3.845.000 4.464.000
Sum eiendeler 3.279.000 3.146.000 2.626.000 3.975.000 4.464.000
Sum opptjent egenkapital -577.000 -929.000 -430.000 -439.000 11.000
Sum egenkapital 642.000 290.000 99.000 90.000 540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 401.000 409.000 406.000 773.000 303.000
Sum langsiktig gjeld 231.000 693.000 1.193.000 1.193.000
Leverandørgjeld 664.000 988.000 528.000 767.000 747.000
Betalbar skatt 0 0 0 186.000
Skyldig offentlige avgifter 601.000 453.000 227.000 365.000 527.000
Utbytte 0 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 971.000 776.000 674.000 789.000 469.000
Sum kortsiktig gjeld 2.636.000 2.626.000 1.834.000 2.694.000 2.732.000
Sum gjeld og egenkapital 3.278.000 3.147.000 2.626.000 3.977.000 4.465.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 482.000 260.000 673.000 1.151.000 1.732.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.4 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.4 1.4 1.6
Soliditet 19.6 9.2 3.8 2.3 12.1
Resultatgrad 4.6 -7.7 1.1 -6.4 12.7
Rentedekningsgrad 6.4 -6.1 0.9 -5.7 18.1
Gjeldsgrad 4.1 9.9 25.5 43.2 7.3
Total kapitalrentabilitet 16.2 -17.2 4.8 -12.3 31.7
Signatur
07.08.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.08.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex