Vestland Eiendom AS
Juridisk navn:  Vestland Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66796565
c/o Per Ragnar Vestland Rørholtveien 779 Rørholtveien 779 Fax:
3967 Stathelle 3967 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 988031186
Aksjekapital: 190.000 NOK
Etableringsdato: 3/4/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Bamble As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.09%
Resultat  
  
25.82%
Egenkapital  
  
1.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 45.000 53.000 56.000 47.000 8.000
Resultat: 268.000 213.000 142.000 114.000 62.000
Egenkapital: 12.781.000 12.537.000 12.348.000 12.223.000 12.123.000
Regnskap for  Vestland Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 45.000 53.000 56.000 47.000 8.000
Driftskostnader -51.000 -60.000 -51.000 -58.000 -52.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 4.000 -11.000 -44.000
Finansinntekter 273.000 219.000 140.000 124.000 106.000
Finanskostnader 0 -3.000 0 0
Finans 273.000 219.000 137.000 124.000 106.000
Resultat før skatt 268.000 213.000 142.000 114.000 62.000
Skattekostnad -24.000 -25.000 -16.000 -14.000 -7.000
Årsresultat 244.000 189.000 125.000 100.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.898.000 3.898.000 3.898.000 3.889.000 3.889.000
Sum omløpsmidler 8.944.000 8.701.000 8.504.000 8.385.000 8.247.000
Sum eiendeler 12.842.000 12.599.000 12.402.000 12.274.000 12.136.000
Sum opptjent egenkapital 12.370.000 12.126.000 11.938.000 11.812.000 11.712.000
Sum egenkapital 12.781.000 12.537.000 12.348.000 12.223.000 12.123.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 62.000 53.000 51.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 12.842.000 12.599.000 12.402.000 12.274.000 12.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 45.000 53.000 56.000 47.000 8.000
Driftsinntekter 45.000 53.000 56.000 47.000 8.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -60.000 -51.000 -58.000 -52.000
Driftskostnader -51.000 -60.000 -51.000 -58.000 -52.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 4.000 -11.000 -44.000
Finansinntekter 273.000 219.000 140.000 124.000 106.000
Finanskostnader 0 -3.000 0 0
Finans 273.000 219.000 137.000 124.000 106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 244.000 189.000 125.000 100.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.898.000 3.898.000 3.898.000 3.889.000 3.889.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.898.000 3.898.000 3.898.000 3.889.000 3.889.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.898.000 3.898.000 3.898.000 3.889.000 3.889.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 0 0 0 0
Sum investeringer 2.024.000 2.024.000 649.000 649.000 649.000
Kasse, bank 6.912.000 6.677.000 7.854.000 7.735.000 7.598.000
Sum omløpsmidler 8.944.000 8.701.000 8.504.000 8.385.000 8.247.000
Sum eiendeler 12.842.000 12.599.000 12.402.000 12.274.000 12.136.000
Sum opptjent egenkapital 12.370.000 12.126.000 11.938.000 11.812.000 11.712.000
Sum egenkapital 12.781.000 12.537.000 12.348.000 12.223.000 12.123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 24.000 25.000 16.000 14.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 37.000 37.000 37.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 62.000 53.000 51.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 12.842.000 12.599.000 12.402.000 12.274.000 12.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.883.000 8.639.000 8.451.000 8.334.000 8.233.000
Likviditetsgrad 1 146.6 140.3 160.5 164.4 589.1
Likviditetsgrad 2 146.6 140.3 160.5 164.4 589.1
Soliditet 99.5 99.5 99.6 99.6 99.9
Resultatgrad -13.3 -11.3 7.1 -23.4
Rentedekningsgrad 1.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 2.1 1.7 1.2 0.9 0.5
Signatur
23.01.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
VESTLAND PER RAGNAR
SIGNATUR HVER FOR SEG
VESTLAND EVEN
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex