Vestland Bygdeservice As
Juridisk navn:  Vestland Bygdeservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Valbergvegen 21 Valbergvegen 21 Fax:
5419 Fitjar 5419 Fitjar
Fylke: Kommune:
Vestland Fitjar
Org.nr: 924462140
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.098.000
Resultat: 184.000
Egenkapital: 169.000
Regnskap for  Vestland Bygdeservice As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.098.000
Driftskostnader -914.000
Driftsresultat 184.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 184.000
Skattekostnad -39.000
Årsresultat 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000
Sum omløpsmidler 181.000
Sum eiendeler 209.000
Sum opptjent egenkapital 139.000
Sum egenkapital 169.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000
Sum gjeld og egenkapital 208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.098.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.098.000
Varekostnad -828.000
Lønninger
Avskrivning -3.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -83.000
Driftskostnader -914.000
Driftsresultat 184.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 28.000
Sum varige driftsmidler 28.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 28.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 10.000
Sum investeringer
Kasse, bank 171.000
Sum omløpsmidler 181.000
Sum eiendeler 209.000
Sum opptjent egenkapital 139.000
Sum egenkapital 169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld
Betalbar skatt 38.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 38.000
Sum gjeld og egenkapital 208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 143.000
Likviditetsgrad 1 4.8
Likviditetsgrad 2 4.8
Soliditet 81.3
Resultatgrad 16.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 88.5
Signatur
29.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex