Vestland Bilformidling As
Juridisk navn:  Vestland Bilformidling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Litleåsvegen 2 Litleåsvegen 2 Fax:
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 924725893
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/19/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agenda Økonomi As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 395.000
Resultat: 48.000
Egenkapital: 67.000
Regnskap for  Vestland Bilformidling As
Resultat 2020
Driftsinntekter 395.000
Driftskostnader -346.000
Driftsresultat 48.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 48.000
Skattekostnad -11.000
Årsresultat 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 113.000
Sum eiendeler 113.000
Sum opptjent egenkapital 37.000
Sum egenkapital 67.000
Sum langsiktig gjeld 36.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000
Sum gjeld og egenkapital 112.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 395.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 395.000
Varekostnad -228.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -118.000
Driftskostnader -346.000
Driftsresultat 48.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 29.000
Kundefordringer
Andre fordringer 29.000
Sum investeringer
Kasse, bank 55.000
Sum omløpsmidler 113.000
Sum eiendeler 113.000
Sum opptjent egenkapital 37.000
Sum egenkapital 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 36.000
Leverandørgjeld -3.000
Betalbar skatt 11.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000
Sum gjeld og egenkapital 112.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.000
Likviditetsgrad 1 12.6
Likviditetsgrad 2 9.3
Soliditet 59.8
Resultatgrad 12.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7
Total kapitalrentabilitet 42.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex