Vestfold Boligutvikling AS
Juridisk navn:  Vestfold Boligutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90607609
Wirgenes Vei 1 Wirgenes Vei 1 Fax:
3157 Barkåker 3157 Barkåker
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 991483861
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 7/3/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
190.45%
Egenkapital  
  
2.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 200.000 0 0 700.000 0
Resultat: 180.000 -199.000 -335.000 -120.000 -469.000
Egenkapital: -6.845.000 -7.026.000 -6.826.000 -6.491.000 -6.372.000
Regnskap for  Vestfold Boligutvikling AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 200.000 0 0 700.000 0
Driftskostnader -20.000 -17.000 -72.000 -551.000 -223.000
Driftsresultat 180.000 -17.000 -72.000 149.000 -223.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0
Finanskostnader -182.000 -265.000 -268.000 -246.000
Finans -182.000 -263.000 -268.000 -246.000
Resultat før skatt 180.000 -199.000 -335.000 -120.000 -469.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 180.000 -199.000 -335.000 -120.000 -469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.493.000 2.379.000 2.381.000 2.398.000 2.432.000
Sum eiendeler 2.493.000 2.379.000 2.381.000 2.398.000 2.432.000
Sum opptjent egenkapital -8.845.000 -9.026.000 -8.826.000 -8.491.000 -8.372.000
Sum egenkapital -6.845.000 -7.026.000 -6.826.000 -6.491.000 -6.372.000
Sum langsiktig gjeld 9.331.000 9.204.000 9.007.000 8.659.000 8.496.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 201.000 200.000 230.000 307.000
Sum gjeld og egenkapital 2.492.000 2.379.000 2.381.000 2.398.000 2.431.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 700.000 0
Andre inntekter 200.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 200.000 0 0 700.000 0
Varekostnad 0 -50.000 -482.000 -166.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -17.000 -22.000 -69.000 -57.000
Driftskostnader -20.000 -17.000 -72.000 -551.000 -223.000
Driftsresultat 180.000 -17.000 -72.000 149.000 -223.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0
Finanskostnader -182.000 -265.000 -268.000 -246.000
Finans -182.000 -263.000 -268.000 -246.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 180.000 -199.000 -335.000 -120.000 -469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 2.493.000 2.379.000 2.379.000 2.328.000 2.362.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 70.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 2.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.493.000 2.379.000 2.381.000 2.398.000 2.432.000
Sum eiendeler 2.493.000 2.379.000 2.381.000 2.398.000 2.432.000
Sum opptjent egenkapital -8.845.000 -9.026.000 -8.826.000 -8.491.000 -8.372.000
Sum egenkapital -6.845.000 -7.026.000 -6.826.000 -6.491.000 -6.372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.331.000 9.204.000 9.007.000 8.659.000 8.496.000
Leverandørgjeld 6.000 1.000 0 30.000 107.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 201.000 200.000 230.000 307.000
Sum gjeld og egenkapital 2.492.000 2.379.000 2.381.000 2.398.000 2.431.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.487.000 2.178.000 2.181.000 2.168.000 2.125.000
Likviditetsgrad 1 415.5 1 1 10. 7.9
Likviditetsgrad 2 0 0 0.3 0.2
Soliditet -274.7 -295.3 -286.7 -270.7 -262.1
Resultatgrad 90.0 21.3
Rentedekningsgrad -0.1 -0.3 0.6 -0.9
Gjeldsgrad -1.4 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4
Total kapitalrentabilitet 7.2 -0.7 -2.9 6.2 -9.2
Signatur
31.05.2021
SIGNATUR
HØGLUND DIDRIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex