Vestfold Boligutleie As
Juridisk navn:  Vestfold Boligutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33312608
Borreveien 46 Borreveien 46 Fax: 33312884
3186 Horten 3186 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 982684277
Aksjekapital: 1.625.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/6/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.83%
Resultat  
  
-59.11%
Egenkapital  
  
3.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.674.000 10.273.000 12.104.000 8.229.000 23.684.000
Resultat: 1.124.000 2.749.000 5.671.000 3.289.000 8.808.000
Egenkapital: -28.293.000 -29.417.000 -32.166.000 -38.706.000 -41.995.000
Regnskap for  Vestfold Boligutleie As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.674.000 10.273.000 12.104.000 8.229.000 23.684.000
Driftskostnader -7.786.000 -6.131.000 -4.812.000 -3.779.000 -10.368.000
Driftsresultat 1.888.000 4.141.000 7.292.000 4.449.000 13.315.000
Finansinntekter 757.000 158.000 22.000 15.000 41.000
Finanskostnader -1.520.000 -1.550.000 -1.643.000 -1.175.000 -4.548.000
Finans -763.000 -1.392.000 -1.621.000 -1.160.000 -4.507.000
Resultat før skatt 1.124.000 2.749.000 5.671.000 3.289.000 8.808.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.124.000 2.749.000 5.671.000 3.289.000 8.808.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.344.000 35.083.000 38.121.000 31.145.000 31.092.000
Sum omløpsmidler 15.036.000 15.616.000 13.828.000 13.095.000 15.736.000
Sum eiendeler 49.380.000 50.699.000 51.949.000 44.240.000 46.828.000
Sum opptjent egenkapital -72.615.000 -73.739.000 -76.489.000 -56.254.000 -59.543.000
Sum egenkapital -28.293.000 -29.417.000 -32.166.000 -38.706.000 -41.995.000
Sum langsiktig gjeld 75.824.000 77.741.000 82.302.000 81.870.000 87.180.000
Sum kortsiktig gjeld 1.849.000 2.376.000 1.814.000 1.075.000 1.642.000
Sum gjeld og egenkapital 49.380.000 50.700.000 51.949.000 44.239.000 46.827.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 13.839.000
Andre inntekter 9.674.000 10.273.000 12.104.000 8.229.000 9.844.000
Driftsinntekter 9.674.000 10.273.000 12.104.000 8.229.000 23.684.000
Varekostnad 0 0 0 -1.156.000
Lønninger -2.072.000 -1.139.000 -1.147.000 -571.000 -3.528.000
Avskrivning -19.000 -38.000 -20.000 -17.000 -658.000
Nedskrivning 0 0 0 3.468.000
Andre driftskostnader -5.695.000 -4.954.000 -3.645.000 -3.191.000 -8.494.000
Driftskostnader -7.786.000 -6.131.000 -4.812.000 -3.779.000 -10.368.000
Driftsresultat 1.888.000 4.141.000 7.292.000 4.449.000 13.315.000
Finansinntekter 757.000 158.000 22.000 15.000 41.000
Finanskostnader -1.520.000 -1.550.000 -1.643.000 -1.175.000 -4.548.000
Finans -763.000 -1.392.000 -1.621.000 -1.160.000 -4.507.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.124.000 2.749.000 5.671.000 3.289.000 8.808.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 31.153.000 32.175.000 37.807.000 31.072.000 31.072.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 200.000 189.000 64.000 73.000 20.000
Sum varige driftsmidler 31.353.000 32.364.000 37.871.000 31.145.000 31.092.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.991.000 2.719.000 250.000 0 0
Sum anleggsmidler 34.344.000 35.083.000 38.121.000 31.145.000 31.092.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 646.000 734.000 202.000 128.000 91.000
Andre fordringer 204.000 98.000 5.912.000 11.089.000 13.838.000
Sum investeringer 4.168.000 0 0 0 0
Kasse, bank 4.042.000 8.879.000 7.714.000 1.877.000 1.807.000
Sum omløpsmidler 15.036.000 15.616.000 13.828.000 13.095.000 15.736.000
Sum eiendeler 49.380.000 50.699.000 51.949.000 44.240.000 46.828.000
Sum opptjent egenkapital -72.615.000 -73.739.000 -76.489.000 -56.254.000 -59.543.000
Sum egenkapital -28.293.000 -29.417.000 -32.166.000 -38.706.000 -41.995.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 67.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 75.824.000 77.741.000 82.302.000 81.870.000 87.180.000
Leverandørgjeld 263.000 833.000 831.000 243.000 675.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 136.000 45.000 57.000 34.000 70.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.450.000 1.431.000 926.000 798.000 897.000
Sum kortsiktig gjeld 1.849.000 2.376.000 1.814.000 1.075.000 1.642.000
Sum gjeld og egenkapital 49.380.000 50.700.000 51.949.000 44.239.000 46.827.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.187.000 13.240.000 12.014.000 12.020.000 14.094.000
Likviditetsgrad 1 8.1 6.6 7.6 12.2 9.6
Likviditetsgrad 2 8.1 6.6 7.6 12.2 9.6
Soliditet -57.3 -61.9 -87.5 -89.7
Resultatgrad 19.5 40.3 60.2 54.1 56.2
Rentedekningsgrad 1.2 2.7 4.4 3.8 2.9
Gjeldsgrad -2.7 -2.7 -2.6 -2.1 -2.1
Total kapitalrentabilitet 5.4 8.5 14.1 10.1 28.5
Signatur
15.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex