Vestfold Boligbygg As
Juridisk navn:  Vestfold Boligbygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sporveien 29 Sporveien 29 Fax:
3157 Barkåker 3157 Barkåker
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 924404280
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/13/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Atenti As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
36.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 2.970.000 0
Resultat: -21.000 0
Egenkapital: 30.000 22.000
Regnskap for  Vestfold Boligbygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 2.970.000 0
Driftskostnader -2.963.000 0
Driftsresultat 7.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -27.000 0
Finans -27.000 0
Resultat før skatt -21.000 0
Skattekostnad 6.000 0
Årsresultat -14.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 400.000 0
Sum omløpsmidler 1.918.000 30.000
Sum eiendeler 2.318.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 0
Sum egenkapital 30.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.288.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 2.318.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.970.000 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.970.000 0
Varekostnad -2.713.000 0
Lønninger -201.000 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -49.000 0
Driftskostnader -2.963.000 0
Driftsresultat 7.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -27.000 0
Finans -27.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -14.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 400.000 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 400.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 400.000 0
Varebeholdning 1.860.000 0
Kundefordringer 28.000 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.918.000 30.000
Sum eiendeler 2.318.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 0
Sum egenkapital 30.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.569.000 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 698.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 2.288.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 2.318.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -370.000 22.000
Likviditetsgrad 1 0.8 3.8
Likviditetsgrad 2 3.8
Soliditet 1.3 73.3
Resultatgrad 0.2
Rentedekningsgrad 0.3
Gjeldsgrad 76.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.3 0
Signatur
13.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex