Vestfold Bilforvalting As
Juridisk navn:  Vestfold Bilforvalting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95001036
Postboks 1222 Måkeveien 2B Fax:
3105 Tønsberg 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 999156649
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/5/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co As
Regnskapsfører: Gunnhild Monstad Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.32%
Resultat  
  
210.11%
Egenkapital  
  
123.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.086.000 7.109.000 6.188.000 5.291.000 5.169.000
Resultat: 403.000 -366.000 110.000 14.000 728.000
Egenkapital: 449.000 201.000 714.000 740.000 764.000
Regnskap for  Vestfold Bilforvalting As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.086.000 7.109.000 6.188.000 5.291.000 5.169.000
Driftskostnader -6.403.000 -7.143.000 -5.836.000 -5.053.000 -4.205.000
Driftsresultat 683.000 -33.000 351.000 238.000 964.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -280.000 -333.000 -241.000 -225.000 -238.000
Finans -280.000 -332.000 -240.000 -224.000 -237.000
Resultat før skatt 403.000 -366.000 110.000 14.000 728.000
Skattekostnad -155.000 3.000 -136.000 -38.000 -25.000
Årsresultat 248.000 -363.000 -26.000 -25.000 703.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.666.000 5.520.000 4.022.000 4.332.000 3.887.000
Sum omløpsmidler 1.891.000 1.165.000 1.377.000 1.180.000 1.285.000
Sum eiendeler 5.557.000 6.685.000 5.399.000 5.512.000 5.172.000
Sum opptjent egenkapital 399.000 151.000 514.000 540.000 564.000
Sum egenkapital 449.000 201.000 714.000 740.000 764.000
Sum langsiktig gjeld 4.228.000 5.806.000 4.083.000 4.245.000 3.581.000
Sum kortsiktig gjeld 879.000 677.000 603.000 527.000 827.000
Sum gjeld og egenkapital 5.556.000 6.684.000 5.400.000 5.512.000 5.172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.109.000 1.327.000 901.000 747.000 753.000
Andre inntekter 5.978.000 5.782.000 5.287.000 4.543.000 4.416.000
Driftsinntekter 7.086.000 7.109.000 6.188.000 5.291.000 5.169.000
Varekostnad -14.000 -2.000 -1.000 0
Lønninger -1.006.000 -1.189.000 -940.000 -1.080.000 -696.000
Avskrivning -1.689.000 -1.886.000 -1.394.000 -1.157.000 -1.014.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.708.000 -4.054.000 -3.500.000 -2.815.000 -2.495.000
Driftskostnader -6.403.000 -7.143.000 -5.836.000 -5.053.000 -4.205.000
Driftsresultat 683.000 -33.000 351.000 238.000 964.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -280.000 -333.000 -241.000 -225.000 -238.000
Finans -280.000 -332.000 -240.000 -224.000 -237.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -250.000
Årsresultat 248.000 -363.000 -26.000 -25.000 703.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.666.000 5.520.000 4.022.000 4.332.000 3.887.000
Sum varige driftsmidler 3.666.000 5.520.000 4.022.000 4.332.000 3.887.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.666.000 5.520.000 4.022.000 4.332.000 3.887.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 610.000 762.000 542.000 651.000 539.000
Andre fordringer 87.000 2.000 6.000 58.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.194.000 400.000 829.000 471.000 741.000
Sum omløpsmidler 1.891.000 1.165.000 1.377.000 1.180.000 1.285.000
Sum eiendeler 5.557.000 6.685.000 5.399.000 5.512.000 5.172.000
Sum opptjent egenkapital 399.000 151.000 514.000 540.000 564.000
Sum egenkapital 449.000 201.000 714.000 740.000 764.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 14.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.228.000 5.806.000 4.083.000 4.245.000 3.581.000
Leverandørgjeld 225.000 198.000 188.000 216.000 82.000
Betalbar skatt 155.000 11.000 123.000 38.000 125.000
Skyldig offentlige avgifter 252.000 208.000 206.000 171.000 140.000
Utbytte 0 0 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 247.000 260.000 87.000 102.000 479.000
Sum kortsiktig gjeld 879.000 677.000 603.000 527.000 827.000
Sum gjeld og egenkapital 5.556.000 6.684.000 5.400.000 5.512.000 5.172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.012.000 488.000 774.000 653.000 458.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.7 2.3 2.2 1.6
Likviditetsgrad 2 2.2 1.7 2.3 2.2 1.6
Soliditet 8.1 3 13.2 13.4 14.8
Resultatgrad 9.6 -0.5 5.7 4.5 18.6
Rentedekningsgrad 2.4 -0.1 1.5 1.1 4.1
Gjeldsgrad 11.4 32.3 6.6 6.4 5.8
Total kapitalrentabilitet 12.3 -0.5 6.5 4.3 18.7
Signatur
03.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
TANNER MAGGIE
ANDREASSEN JØRN
Prokurister
03.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex