Vestfold Betong As
Juridisk navn:  Vestfold Betong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33183333
Borgeskogen 27 Borgeskogen 27 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 913493362
Aksjekapital: 2.600.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/8/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Eiker Regnskapsdata As
Utvikling:
Omsetning  
  
46.51%
Resultat  
  
112.29%
Egenkapital  
  
187.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 35.796.000 24.433.000 30.390.000 24.119.000 15.922.000
Resultat: 4.371.000 2.059.000 2.696.000 1.379.000 -2.804.000
Egenkapital: 5.232.000 1.822.000 217.000 -1.822.000 -2.812.000
Regnskap for  Vestfold Betong As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 35.796.000 24.433.000 30.390.000 24.119.000 15.922.000
Driftskostnader -30.910.000 -21.723.000 -26.931.000 -21.892.000 -18.347.000
Driftsresultat 4.887.000 2.709.000 3.458.000 2.228.000 -2.425.000
Finansinntekter 0 21.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -516.000 -670.000 -763.000 -850.000 -380.000
Finans -516.000 -649.000 -762.000 -849.000 -379.000
Resultat før skatt 4.371.000 2.059.000 2.696.000 1.379.000 -2.804.000
Skattekostnad -962.000 -454.000 -658.000 -388.000 630.000
Årsresultat 3.409.000 1.606.000 2.038.000 991.000 -2.174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.646.000 13.344.000 12.787.000 12.966.000 13.971.000
Sum omløpsmidler 7.312.000 2.662.000 5.359.000 4.203.000 4.253.000
Sum eiendeler 19.958.000 16.006.000 18.146.000 17.169.000 18.224.000
Sum opptjent egenkapital 2.632.000 -778.000 -2.383.000 -4.422.000 -5.412.000
Sum egenkapital 5.232.000 1.822.000 217.000 -1.822.000 -2.812.000
Sum langsiktig gjeld 10.438.000 12.385.000 7.891.000 9.890.000 11.902.000
Sum kortsiktig gjeld 4.289.000 1.798.000 10.038.000 9.101.000 9.134.000
Sum gjeld og egenkapital 19.959.000 16.005.000 18.146.000 17.169.000 18.224.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.789.000 24.429.000 30.390.000 24.119.000 15.922.000
Andre inntekter 7.000 4.000 0 0 0
Driftsinntekter 35.796.000 24.433.000 30.390.000 24.119.000 15.922.000
Varekostnad -25.472.000 -16.304.000 -20.669.000 -15.816.000 -11.894.000
Lønninger -2.634.000 -2.343.000 -2.435.000 -2.817.000 -2.695.000
Avskrivning -741.000 -831.000 -756.000 -708.000 -697.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.063.000 -2.245.000 -3.071.000 -2.551.000 -3.087.000
Driftskostnader -30.910.000 -21.723.000 -26.931.000 -21.892.000 -18.347.000
Driftsresultat 4.887.000 2.709.000 3.458.000 2.228.000 -2.425.000
Finansinntekter 0 21.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -516.000 -670.000 -763.000 -850.000 -380.000
Finans -516.000 -649.000 -762.000 -849.000 -379.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.409.000 1.606.000 2.038.000 991.000 -2.174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 71.000 206.000 660.000 1.317.000 1.706.000
Fast eiendom 11.435.000 11.803.000 10.791.000 10.023.000 10.398.000
Maskiner anlegg 832.000 1.041.000 889.000 1.021.000 1.087.000
Driftsløsøre 205.000 293.000 448.000 604.000 781.000
Sum varige driftsmidler 12.472.000 13.138.000 12.127.000 11.649.000 12.265.000
Sum finansielle anleggsmidler 103.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.646.000 13.344.000 12.787.000 12.966.000 13.971.000
Varebeholdning 449.000 411.000 287.000 252.000 279.000
Kundefordringer 2.625.000 1.746.000 4.255.000 3.127.000 2.602.000
Andre fordringer 380.000 46.000 27.000 50.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.858.000 460.000 790.000 773.000 1.326.000
Sum omløpsmidler 7.312.000 2.662.000 5.359.000 4.203.000 4.253.000
Sum eiendeler 19.958.000 16.006.000 18.146.000 17.169.000 18.224.000
Sum opptjent egenkapital 2.632.000 -778.000 -2.383.000 -4.422.000 -5.412.000
Sum egenkapital 5.232.000 1.822.000 217.000 -1.822.000 -2.812.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.438.000 12.385.000 7.891.000 9.890.000 11.902.000
Leverandørgjeld 2.265.000 1.148.000 2.295.000 1.713.000 1.849.000
Betalbar skatt 827.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 491.000 169.000 492.000 433.000 399.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 705.000 481.000 7.250.000 6.954.000 6.886.000
Sum kortsiktig gjeld 4.289.000 1.798.000 10.038.000 9.101.000 9.134.000
Sum gjeld og egenkapital 19.959.000 16.005.000 18.146.000 17.169.000 18.224.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.023.000 864.000 -4.679.000 -4.898.000 -4.881.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 0.5 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 0.5 0.4 0.4
Soliditet 26.2 11.4 1.2 -10.6 -15.4
Resultatgrad 13.7 11.1 11.4 9.2 -15.2
Rentedekningsgrad 9.5 4 4.5 2.6 -6.4
Gjeldsgrad 2.8 7.8 82.6 -10.4 -7.5
Total kapitalrentabilitet 24.5 17.1 19.1 1 -13.3
Signatur
08.01.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex