Vestfold Arbeiderparti
Juridisk navn:  Vestfold Arbeiderparti
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33381130
Stensarmen 16 Stensarmen 16 Fax: 33315846
3112 Tønsberg 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 981198166
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/1/1906 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Sky Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.25%
Resultat  
  
-233.56%
Egenkapital  
  
-66.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.420.000 2.195.000 2.168.000 2.201.000 2.128.000
Resultat: -1.501.000 -450.000 284.000 -489.000 212.000
Egenkapital: 590.000 1.762.000 2.212.000 1.928.000 2.417.000
Regnskap for  Vestfold Arbeiderparti
Resultat 2019 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.420.000 2.195.000 2.168.000 2.201.000 2.128.000
Driftskostnader -3.920.000 -2.646.000 -3.106.000 -2.693.000 -1.950.000
Driftsresultat -1.501.000 -451.000 284.000 -493.000 178.000
Finansinntekter 0 0 2.000 4.000 34.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 1.000 4.000 34.000
Resultat før skatt -1.501.000 -450.000 284.000 -489.000 212.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.501.000 -450.000 284.000 -489.000 212.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 777.000 2.084.000 2.364.000 2.147.000 2.650.000
Sum eiendeler 777.000 2.084.000 2.364.000 2.147.000 2.650.000
Sum opptjent egenkapital 590.000 1.762.000 4.424.000 1.928.000 2.417.000
Sum egenkapital 590.000 1.762.000 2.212.000 1.928.000 2.417.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 187.000 322.000 152.000 219.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 777.000 2.084.000 4.576.000 2.147.000 2.649.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.132.000 2.045.000 2.146.000 2.012.000 2.101.000
Andre inntekter 288.000 150.000 2.190.000 189.000 27.000
Driftsinntekter 2.420.000 2.195.000 2.168.000 2.201.000 2.128.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -731.000 -781.000 -1.172.000 -653.000 -670.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.189.000 -1.865.000 -1.934.000 -2.040.000 -1.280.000
Driftskostnader -3.920.000 -2.646.000 -3.106.000 -2.693.000 -1.950.000
Driftsresultat -1.501.000 -451.000 284.000 -493.000 178.000
Finansinntekter 0 0 2.000 4.000 34.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 1.000 4.000 34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.501.000 -450.000 284.000 -489.000 212.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 103.000 29.000 65.000 31.000
Andre fordringer 0 0 22.000 43.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 777.000 1.981.000 2.339.000 2.039.000 2.619.000
Sum omløpsmidler 777.000 2.084.000 2.364.000 2.147.000 2.650.000
Sum eiendeler 777.000 2.084.000 2.364.000 2.147.000 2.650.000
Sum opptjent egenkapital 590.000 1.762.000 4.424.000 1.928.000 2.417.000
Sum egenkapital 590.000 1.762.000 2.212.000 1.928.000 2.417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 29.000 204.000 38.000 106.000 78.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 38.000 40.000 54.000 46.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 80.000 73.000 58.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 187.000 322.000 152.000 219.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 777.000 2.084.000 4.576.000 2.147.000 2.649.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 590.000 1.762.000 2.212.000 1.928.000 2.418.000
Likviditetsgrad 1 4.2 6.5 15.6 9.8 11.4
Likviditetsgrad 2 4.2 6.5 15.6 9.9 11.5
Soliditet 75.9 84.5 93.6 89.8 91.2
Resultatgrad -20.5 13.1 -22.4 8.4
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -193.2 -21.6 12.1 -22.8 8.0
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex