Vesterelven Brygge Boligsameie
Juridisk navn:  Vesterelven Brygge Boligsameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Verkstedveien 6 Verkstedveien 6 Fax:
1671 Kråkerøy 1671 Kråkerøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 999030637
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/31/2012
Foretakstype: ESEK
Revisor: Øst-Revisjon As
Regnskapsfører: Onsøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.66%
Resultat  
  
-2031.58%
Egenkapital  
  
-6116.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.141.000 880.000 801.000 800.000 799.000
Resultat: -367.000 19.000 -97.000 -32.000 1.000
Egenkapital: -361.000 6.000 -13.000 84.000 116.000
Regnskap for  Vesterelven Brygge Boligsameie
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.141.000 880.000 801.000 800.000 799.000
Driftskostnader -1.492.000 -862.000 -899.000 -835.000 -799.000
Driftsresultat -350.000 19.000 -98.000 -34.000 -1.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -17.000 0 0 0 0
Finans -17.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt -367.000 19.000 -97.000 -32.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -367.000 19.000 -97.000 -32.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 131.000 156.000 133.000 414.000 534.000
Sum eiendeler 131.000 156.000 133.000 414.000 534.000
Sum opptjent egenkapital -361.000 6.000 -13.000 84.000 116.000
Sum egenkapital -361.000 6.000 -13.000 84.000 116.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 0 0 220.000 320.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 150.000 146.000 110.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 156.000 133.000 414.000 534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.141.000 880.000 800.000 800.000 799.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 1.141.000 880.000 801.000 800.000 799.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -51.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.438.000 -808.000 -845.000 -781.000 -748.000
Driftskostnader -1.492.000 -862.000 -899.000 -835.000 -799.000
Driftsresultat -350.000 19.000 -98.000 -34.000 -1.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -17.000 0 0 0 0
Finans -17.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -367.000 19.000 -97.000 -32.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 13.000 7.000 11.000 44.000
Andre fordringer 25.000 29.000 10.000 107.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 105.000 115.000 117.000 296.000 478.000
Sum omløpsmidler 131.000 156.000 133.000 414.000 534.000
Sum eiendeler 131.000 156.000 133.000 414.000 534.000
Sum opptjent egenkapital -361.000 6.000 -13.000 84.000 116.000
Sum egenkapital -361.000 6.000 -13.000 84.000 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 220.000 320.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 400.000 0 0 220.000 320.000
Leverandørgjeld 41.000 95.000 18.000 1.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 17.000 19.000 23.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 38.000 110.000 86.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 150.000 146.000 110.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 156.000 133.000 414.000 534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 6.000 -13.000 304.000 436.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 0.9 3.8 5.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1 0.9 3.8 5.4
Soliditet -277.7 3.8 -9.8 20.3 21.7
Resultatgrad -30.7 2.2 -12.2 -4.3 -0.1
Rentedekningsgrad -20.6
Gjeldsgrad -1.4 2 -11.2 3.9 3.6
Total kapitalrentabilitet -269.2 12.8 -72.9 -7.7 0.2
Signatur
05.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex