Vesterbro As
Juridisk navn:  Vesterbro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94023230
Ullevålsveien 45 Ullevålsveien 45 Fax:
0171 Oslo 171 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914366518
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 10/8/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.08%
Resultat  
  
79.85%
Egenkapital  
  
13.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.481.000 10.660.000 10.146.000 9.650.000 8.312.000
Resultat: 1.473.000 819.000 864.000 368.000 103.000
Egenkapital: 1.231.000 1.082.000 443.000 430.000 150.000
Regnskap for  Vesterbro As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.481.000 10.660.000 10.146.000 9.650.000 8.312.000
Driftskostnader -11.009.000 -9.844.000 -9.284.000 -9.283.000 -8.208.000
Driftsresultat 1.472.000 816.000 863.000 367.000 104.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -4.000
Finans 1.000 2.000 1.000 1.000 -3.000
Resultat før skatt 1.473.000 819.000 864.000 368.000 103.000
Skattekostnad -324.000 -180.000 -201.000 -88.000 -18.000
Årsresultat 1.149.000 638.000 663.000 280.000 85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 201.000 202.000 202.000 202.000 171.000
Sum omløpsmidler 2.470.000 1.752.000 1.782.000 1.141.000 844.000
Sum eiendeler 2.671.000 1.954.000 1.984.000 1.343.000 1.015.000
Sum opptjent egenkapital 1.131.000 982.000 343.000 330.000 58.000
Sum egenkapital 1.231.000 1.082.000 443.000 430.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.440.000 873.000 1.541.000 913.000 864.000
Sum gjeld og egenkapital 2.671.000 1.955.000 1.984.000 1.343.000 1.014.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.481.000 10.660.000 10.146.000 9.650.000 8.312.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.481.000 10.660.000 10.146.000 9.650.000 8.312.000
Varekostnad -5.775.000 -4.898.000 -4.744.000 -4.620.000 -4.270.000
Lønninger -2.567.000 -2.528.000 -2.299.000 -2.507.000 -2.020.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.667.000 -2.418.000 -2.241.000 -2.156.000 -1.918.000
Driftskostnader -11.009.000 -9.844.000 -9.284.000 -9.283.000 -8.208.000
Driftsresultat 1.472.000 816.000 863.000 367.000 104.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -4.000
Finans 1.000 2.000 1.000 1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -650.000 0 0
Årsresultat 1.149.000 638.000 663.000 280.000 85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 201.000 202.000 202.000 202.000 171.000
Sum anleggsmidler 201.000 202.000 202.000 202.000 171.000
Varebeholdning 55.000 30.000 42.000 41.000 40.000
Kundefordringer 20.000 45.000 63.000 45.000 46.000
Andre fordringer 44.000 38.000 33.000 35.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.352.000 1.639.000 1.644.000 1.020.000 745.000
Sum omløpsmidler 2.470.000 1.752.000 1.782.000 1.141.000 844.000
Sum eiendeler 2.671.000 1.954.000 1.984.000 1.343.000 1.015.000
Sum opptjent egenkapital 1.131.000 982.000 343.000 330.000 58.000
Sum egenkapital 1.231.000 1.082.000 443.000 430.000 150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 333.000 299.000 288.000 281.000 438.000
Betalbar skatt 324.000 180.000 201.000 88.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 216.000 230.000 225.000 355.000 269.000
Utbytte -1.000.000 0 -650.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 167.000 164.000 177.000 188.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 1.440.000 873.000 1.541.000 913.000 864.000
Sum gjeld og egenkapital 2.671.000 1.955.000 1.984.000 1.343.000 1.014.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.030.000 879.000 241.000 228.000 -20.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2 1.2 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.7 2 1.1 1.2 0.9
Soliditet 46.1 55.3 22.3 3 14.8
Resultatgrad 11.8 7.7 8.5 3.8 1.3
Rentedekningsgrad 1.472.0 8 431.5 183.5 2
Gjeldsgrad 1.2 0.8 3.5 2.1 5.8
Total kapitalrentabilitet 55.2 41.9 43.6 27.6 10.4
Signatur
11.11.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex