Vesterborg Bygg As
Juridisk navn:  Vesterborg Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fyllingvegen 59 Fyllingvegen 59 Fax:
6030 Langevåg 6030 Langevåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 913239520
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/6/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
98.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.228.000 0 0 0 950.000
Resultat: 1.263.000 0 -8.000 -50.000 -767.000
Egenkapital: -23.000 -1.286.000 -1.286.000 -1.278.000 -1.229.000
Regnskap for  Vesterborg Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.228.000 0 0 0 950.000
Driftskostnader 35.000 0 -8.000 -2.000 -1.694.000
Driftsresultat 1.263.000 0 -8.000 -2.000 -744.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -48.000 -22.000
Finans 0 0 -48.000 -22.000
Resultat før skatt 1.263.000 0 -8.000 -50.000 -767.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.263.000 0 -8.000 -50.000 -767.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 19.000 21.000 19.000 976.000
Sum eiendeler 19.000 21.000 19.000 976.000
Sum opptjent egenkapital -53.000 -1.316.000 -1.316.000 -1.308.000 -1.259.000
Sum egenkapital -23.000 -1.286.000 -1.286.000 -1.278.000 -1.229.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 1.305.000 1.307.000 1.298.000 2.204.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000 21.000 20.000 975.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.228.000 0 0 0 950.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.228.000 0 0 0 950.000
Varekostnad 0 0 0 -7.000
Lønninger 0 0 0 -1.531.000
Avskrivning 0 0 0 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 35.000 0 -8.000 -2.000 -146.000
Driftskostnader 35.000 0 -8.000 -2.000 -1.694.000
Driftsresultat 1.263.000 0 -8.000 -2.000 -744.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -48.000 -22.000
Finans 0 0 -48.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.263.000 0 -8.000 -50.000 -767.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 19.000 19.000 19.000 970.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 0 6.000
Sum omløpsmidler 19.000 21.000 19.000 976.000
Sum eiendeler 19.000 21.000 19.000 976.000
Sum opptjent egenkapital -53.000 -1.316.000 -1.316.000 -1.308.000 -1.259.000
Sum egenkapital -23.000 -1.286.000 -1.286.000 -1.278.000 -1.229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 34.000 34.000 29.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 54.000 543.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 1.270.000 1.272.000 1.214.000 1.596.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 1.305.000 1.307.000 1.298.000 2.204.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000 21.000 20.000 975.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -23.000 -1.286.000 -1.286.000 -1.279.000 -1.228.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.4
Soliditet -6768.4 -6123.8 -126.1
Resultatgrad 102.9 -78.3
Rentedekningsgrad -33.8
Gjeldsgrad -1.0 - -1.8
Total kapitalrentabilitet 0 -38.1 -76.3
Signatur
14.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex