Vester Invest As
Juridisk navn:  Vester Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Steinar Vesterdal Molovegen 3 C/O Steinar Vesterdal Molovegen 3 Fax:
7714 Steinkjer 7714 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 915445055
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/6/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-88.85%
Egenkapital  
  
0.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 92.000 0 0 0 0
Resultat: 29.000 260.000 264.000 257.000 2.050.000
Egenkapital: 3.044.000 3.021.000 2.761.000 2.496.000 2.240.000
Regnskap for  Vester Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 92.000 0 0 0 0
Driftskostnader -56.000 -22.000 -18.000 -16.000 -19.000
Driftsresultat 35.000 -22.000 -18.000 -16.000 -19.000
Finansinntekter 291.000 291.000 286.000 2.126.000
Finanskostnader -6.000 -9.000 -9.000 -13.000 -57.000
Finans -6.000 282.000 282.000 273.000 2.069.000
Resultat før skatt 29.000 260.000 264.000 257.000 2.050.000
Skattekostnad -6.000 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 260.000 264.000 257.000 2.050.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Sum omløpsmidler 1.383.000 1.399.000 1.164.000 946.000 735.000
Sum eiendeler 3.183.000 3.199.000 2.964.000 2.746.000 2.535.000
Sum opptjent egenkapital 2.944.000 2.921.000 2.661.000 2.396.000 2.140.000
Sum egenkapital 3.044.000 3.021.000 2.761.000 2.496.000 2.240.000
Sum langsiktig gjeld 90.000 135.000 180.000 225.000 270.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 43.000 23.000 25.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 3.183.000 3.199.000 2.964.000 2.746.000 2.535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 92.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 92.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -22.000 -18.000 -16.000 -19.000
Driftskostnader -56.000 -22.000 -18.000 -16.000 -19.000
Driftsresultat 35.000 -22.000 -18.000 -16.000 -19.000
Finansinntekter 291.000 291.000 286.000 2.126.000
Finanskostnader -6.000 -9.000 -9.000 -13.000 -57.000
Finans -6.000 282.000 282.000 273.000 2.069.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 260.000 264.000 257.000 2.050.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Sum anleggsmidler 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 600.000 290.000 290.000 285.000 400.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 783.000 1.109.000 874.000 662.000 335.000
Sum omløpsmidler 1.383.000 1.399.000 1.164.000 946.000 735.000
Sum eiendeler 3.183.000 3.199.000 2.964.000 2.746.000 2.535.000
Sum opptjent egenkapital 2.944.000 2.921.000 2.661.000 2.396.000 2.140.000
Sum egenkapital 3.044.000 3.021.000 2.761.000 2.496.000 2.240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 90.000 135.000 180.000 225.000 270.000
Leverandørgjeld 20.000 20.000 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 23.000 23.000 25.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 43.000 23.000 25.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 3.183.000 3.199.000 2.964.000 2.746.000 2.535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.334.000 1.356.000 1.141.000 921.000 710.000
Likviditetsgrad 1 28.2 32.5 50.6 37.8 29.4
Likviditetsgrad 2 28.2 32.5 50.6 37.8 29.4
Soliditet 95.6 94.4 93.2 90.9 88.4
Resultatgrad 38.0
Rentedekningsgrad 5.8 -2.4 -1.2 -0.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.1 8.4 9.2 9.8 83.1
Signatur
21.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex