Vestby Elektro-Service AS
Juridisk navn:  Vestby Elektro-Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64983040
Vestbyveien 29 Vestbyveien 29 Fax: 64983041
1543 Vestby 1543 Vestby
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 911385112
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 1/2/1973 1
Foretakstype: AS
Revisor: Mazars As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.03%
Resultat  
  
-145.59%
Egenkapital  
  
-18.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 41.047.000 42.772.000 57.567.000 44.330.000 39.239.000
Resultat: -998.000 2.189.000 -390.000 1.508.000 2.489.000
Egenkapital: 3.503.000 4.283.000 3.795.000 4.100.000 3.106.000
Regnskap for  Vestby Elektro-Service AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 41.047.000 42.772.000 57.567.000 44.330.000 39.239.000
Driftskostnader -42.053.000 -40.523.000 -57.860.000 -42.793.000 -36.727.000
Driftsresultat -1.005.000 2.249.000 -292.000 1.536.000 2.512.000
Finansinntekter 59.000 12.000 11.000 6.000 10.000
Finanskostnader -53.000 -72.000 -109.000 -34.000 -32.000
Finans 6.000 -60.000 -98.000 -28.000 -22.000
Resultat før skatt -998.000 2.189.000 -390.000 1.508.000 2.489.000
Skattekostnad 219.000 -487.000 85.000 -364.000 -624.000
Årsresultat -779.000 1.701.000 -305.000 1.144.000 1.865.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.329.000 2.622.000 3.065.000 2.414.000 1.563.000
Sum omløpsmidler 10.033.000 10.678.000 10.092.000 10.308.000 9.624.000
Sum eiendeler 12.362.000 13.300.000 13.157.000 12.722.000 11.187.000
Sum opptjent egenkapital 3.403.000 4.183.000 3.695.000 4.000.000 3.006.000
Sum egenkapital 3.503.000 4.283.000 3.795.000 4.100.000 3.106.000
Sum langsiktig gjeld 924.000 1.026.000 286.000 379.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 7.935.000 7.991.000 9.074.000 8.242.000 7.962.000
Sum gjeld og egenkapital 12.362.000 13.300.000 13.155.000 12.721.000 11.187.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.047.000 42.772.000 57.567.000 44.330.000 39.239.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 41.047.000 42.772.000 57.567.000 44.330.000 39.239.000
Varekostnad -17.095.000 -13.373.000 -29.953.000 -18.067.000 -14.764.000
Lønninger -19.823.000 -21.940.000 -22.633.000 -19.787.000 -17.671.000
Avskrivning -443.000 -508.000 -316.000 -243.000 -115.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.692.000 -4.702.000 -4.958.000 -4.696.000 -4.177.000
Driftskostnader -42.053.000 -40.523.000 -57.860.000 -42.793.000 -36.727.000
Driftsresultat -1.005.000 2.249.000 -292.000 1.536.000 2.512.000
Finansinntekter 59.000 12.000 11.000 6.000 10.000
Finanskostnader -53.000 -72.000 -109.000 -34.000 -32.000
Finans 6.000 -60.000 -98.000 -28.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 0 -150.000 -600.000
Årsresultat -779.000 1.701.000 -305.000 1.144.000 1.865.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 103.000 18.000 42.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.258.000 2.555.000 2.907.000 2.350.000 1.478.000
Sum varige driftsmidler 2.258.000 2.555.000 2.907.000 2.350.000 1.478.000
Sum finansielle anleggsmidler 71.000 66.000 55.000 46.000 43.000
Sum anleggsmidler 2.329.000 2.622.000 3.065.000 2.414.000 1.563.000
Varebeholdning 367.000 367.000 393.000 521.000 908.000
Kundefordringer 5.783.000 5.164.000 7.651.000 7.158.000 5.866.000
Andre fordringer 1.206.000 929.000 1.208.000 1.035.000 966.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.677.000 4.217.000 840.000 1.594.000 1.885.000
Sum omløpsmidler 10.033.000 10.678.000 10.092.000 10.308.000 9.624.000
Sum eiendeler 12.362.000 13.300.000 13.157.000 12.722.000 11.187.000
Sum opptjent egenkapital 3.403.000 4.183.000 3.695.000 4.000.000 3.006.000
Sum egenkapital 3.503.000 4.283.000 3.795.000 4.100.000 3.106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 165.000 20.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 924.000 1.026.000 286.000 379.000 119.000
Leverandørgjeld 2.428.000 1.533.000 4.300.000 2.881.000 3.240.000
Betalbar skatt 0 364.000 0 340.000 125.000
Skyldig offentlige avgifter 2.428.000 2.742.000 2.763.000 3.130.000 1.907.000
Utbytte 0 -1.000.000 0 -150.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 3.079.000 2.351.000 2.011.000 1.741.000 2.090.000
Sum kortsiktig gjeld 7.935.000 7.991.000 9.074.000 8.242.000 7.962.000
Sum gjeld og egenkapital 12.362.000 13.300.000 13.155.000 12.721.000 11.187.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.098.000 2.687.000 1.018.000 2.066.000 1.662.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.1 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.1 1.2 1.1
Soliditet 28.3 32.2 28.8 32.2 27.8
Resultatgrad -2.4 5.3 -0.5 3.5 6.4
Rentedekningsgrad 31.2 -2.7 45.2 78.5
Gjeldsgrad 2.5 2.1 2.5 2.1 2.6
Total kapitalrentabilitet -7.7 1 -2.1 12.1 22.5
Signatur
08.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.01.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
GRØNNEBERG ÅGE
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex