Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Verico AS
Juridisk navn:  Verico AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45978600
Postboks 8034 Professor Olav Hanssens vei 7A Fax: 51874811
4068 Stavanger 4021 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 980620298
Aksjekapital: 168.600 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 3/9/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Sum As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.33%
Resultat  
  
108.9%
Egenkapital  
  
-44.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 50.820.000 46.061.000 29.663.000 35.319.000 49.647.000
Resultat: 14.130.000 6.764.000 2.219.000 5.464.000 6.534.000
Egenkapital: 10.493.000 18.889.000 14.938.000 14.072.000 10.776.000
Regnskap for  Verico AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 50.820.000 46.061.000 29.663.000 35.319.000 49.647.000
Driftskostnader -36.935.000 -39.246.000 -27.449.000 -30.061.000 -43.019.000
Driftsresultat 13.885.000 6.816.000 2.214.000 5.258.000 6.628.000
Finansinntekter 985.000 375.000 220.000 455.000 190.000
Finanskostnader -740.000 -427.000 -215.000 -249.000 -284.000
Finans 245.000 -52.000 5.000 206.000 -94.000
Resultat før skatt 14.130.000 6.764.000 2.219.000 5.464.000 6.534.000
Skattekostnad -3.112.000 -1.488.000 -514.000 -1.329.000 -1.644.000
Årsresultat 11.018.000 5.276.000 1.705.000 4.135.000 4.890.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.099.000 9.765.000 7.020.000 5.734.000 4.430.000
Sum omløpsmidler 28.145.000 20.014.000 15.485.000 19.528.000 22.054.000
Sum eiendeler 41.244.000 29.779.000 22.505.000 25.262.000 26.484.000
Sum opptjent egenkapital 9.848.000 18.244.000 14.293.000 13.427.000 10.131.000
Sum egenkapital 10.493.000 18.889.000 14.938.000 14.072.000 10.776.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.740.000 10.889.000 7.567.000 11.191.000 15.708.000
Sum gjeld og egenkapital 41.245.000 29.778.000 22.505.000 25.263.000 26.484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.656.000 44.168.000 25.490.000 36.823.000 50.859.000
Andre inntekter -835.000 1.893.000 4.174.000 -1.503.000 -1.211.000
Driftsinntekter 50.820.000 46.061.000 29.663.000 35.319.000 49.647.000
Varekostnad -11.148.000 -10.063.000 -2.760.000 -6.366.000 -16.968.000
Lønninger -20.706.000 -24.380.000 -20.462.000 -18.997.000 -21.705.000
Avskrivning -1.136.000 -665.000 -618.000 -662.000 -425.000
Nedskrivning 0 0 -33.000 0
Andre driftskostnader -3.945.000 -4.138.000 -3.609.000 -4.003.000 -3.921.000
Driftskostnader -36.935.000 -39.246.000 -27.449.000 -30.061.000 -43.019.000
Driftsresultat 13.885.000 6.816.000 2.214.000 5.258.000 6.628.000
Finansinntekter 985.000 375.000 220.000 455.000 190.000
Finanskostnader -740.000 -427.000 -215.000 -249.000 -284.000
Finans 245.000 -52.000 5.000 206.000 -94.000
Konsernbidrag -19.414.000 -1.324.000 -839.000 -839.000 -88.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 11.018.000 5.276.000 1.705.000 4.135.000 4.890.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.141.000 941.000 1.382.000 1.756.000 70.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 583.000 465.000 484.000 260.000 411.000
Sum varige driftsmidler 583.000 465.000 484.000 260.000 411.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.376.000 8.359.000 5.154.000 3.718.000 3.949.000
Sum anleggsmidler 13.099.000 9.765.000 7.020.000 5.734.000 4.430.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 12.533.000 16.026.000 8.641.000 12.060.000 14.746.000
Andre fordringer 953.000 851.000 994.000 733.000 658.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 14.659.000 3.137.000 5.850.000 6.735.000 6.651.000
Sum omløpsmidler 28.145.000 20.014.000 15.485.000 19.528.000 22.054.000
Sum eiendeler 41.244.000 29.779.000 22.505.000 25.262.000 26.484.000
Sum opptjent egenkapital 9.848.000 18.244.000 14.293.000 13.427.000 10.131.000
Sum egenkapital 10.493.000 18.889.000 14.938.000 14.072.000 10.776.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 22.827.000 3.444.000 1.090.000 1.104.000 118.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.229.000 796.000 721.000 2.361.000 4.204.000
Betalbar skatt 1.109.000 242.000 1.072.000 1.652.000
Skyldig offentlige avgifter 2.391.000 2.459.000 2.653.000 2.508.000 3.242.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.292.000 3.081.000 2.860.000 4.145.000 6.493.000
Sum kortsiktig gjeld 30.740.000 10.889.000 7.567.000 11.191.000 15.708.000
Sum gjeld og egenkapital 41.245.000 29.778.000 22.505.000 25.263.000 26.484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.595.000 9.125.000 7.918.000 8.337.000 6.346.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.8 2 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 1.8 2 1.7 1.4
Soliditet 25.4 63.4 66.4 55.7 40.7
Resultatgrad 27.3 14.8 7.5 14.9 13.4
Rentedekningsgrad 18.8 1 10.3 21.1 23.3
Gjeldsgrad 2.9 0.6 0.5 0.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 36.1 24.1 10.8 22.6 25.7
Signatur
16.06.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex