Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Verdens Sterkeste Mann As
Juridisk navn:  Verdens Sterkeste Mann As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97970606
Universitetsgata 18 Universitetsgata 18 Fax: 22389941
0164 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 943857555
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/20/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Baker Tilly Grimsrud & Co. Ans
Regnskapsfører: Aider Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.67%
Resultat  
  
18.95%
Egenkapital  
  
-21.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.037.000 10.419.000 11.990.000 11.020.000 10.448.000
Resultat: 1.783.000 1.499.000 2.534.000 1.487.000 1.928.000
Egenkapital: 1.353.000 1.713.000 554.000 373.000 445.000
Regnskap for  Verdens Sterkeste Mann As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.037.000 10.419.000 11.990.000 11.020.000 10.448.000
Driftskostnader -8.262.000 -8.928.000 -9.467.000 -9.517.000 -8.471.000
Driftsresultat 1.775.000 1.491.000 2.524.000 1.503.000 1.978.000
Finansinntekter 9.000 10.000 11.000 10.000 11.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -25.000 -61.000
Finans 8.000 9.000 10.000 -15.000 -50.000
Resultat før skatt 1.783.000 1.499.000 2.534.000 1.487.000 1.928.000
Skattekostnad -393.000 -340.000 -553.000 -359.000 -490.000
Årsresultat 1.390.000 1.159.000 1.981.000 1.128.000 1.437.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 465.000 639.000 815.000 1.020.000 1.234.000
Sum omløpsmidler 3.707.000 2.683.000 3.720.000 3.175.000 3.543.000
Sum eiendeler 4.172.000 3.322.000 4.535.000 4.195.000 4.777.000
Sum opptjent egenkapital 1.253.000 1.613.000 454.000 273.000 345.000
Sum egenkapital 1.353.000 1.713.000 554.000 373.000 445.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.820.000 1.610.000 3.980.000 3.822.000 4.332.000
Sum gjeld og egenkapital 4.173.000 3.323.000 4.534.000 4.195.000 4.777.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.011.000 10.419.000 11.990.000 11.020.000 10.448.000
Andre inntekter 26.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.037.000 10.419.000 11.990.000 11.020.000 10.448.000
Varekostnad -2.727.000 -2.814.000 -3.190.000 -3.455.000 -2.491.000
Lønninger -4.006.000 -4.413.000 -4.725.000 -4.193.000 -3.981.000
Avskrivning -170.000 -170.000 -205.000 -214.000 -234.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.359.000 -1.531.000 -1.347.000 -1.655.000 -1.765.000
Driftskostnader -8.262.000 -8.928.000 -9.467.000 -9.517.000 -8.471.000
Driftsresultat 1.775.000 1.491.000 2.524.000 1.503.000 1.978.000
Finansinntekter 9.000 10.000 11.000 10.000 11.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -25.000 -61.000
Finans 8.000 9.000 10.000 -15.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -1.800.000 -1.200.000 -1.400.000
Årsresultat 1.390.000 1.159.000 1.981.000 1.128.000 1.437.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 18.000 23.000 23.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 451.000 621.000 792.000 997.000 1.210.000
Sum varige driftsmidler 451.000 621.000 792.000 997.000 1.210.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 465.000 639.000 815.000 1.020.000 1.234.000
Varebeholdning 0 0 0 1.000
Kundefordringer 1.130.000 775.000 1.161.000 1.255.000 1.107.000
Andre fordringer 157.000 161.000 143.000 274.000 137.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.421.000 1.747.000 2.416.000 1.647.000 2.298.000
Sum omløpsmidler 3.707.000 2.683.000 3.720.000 3.175.000 3.543.000
Sum eiendeler 4.172.000 3.322.000 4.535.000 4.195.000 4.777.000
Sum opptjent egenkapital 1.253.000 1.613.000 454.000 273.000 345.000
Sum egenkapital 1.353.000 1.713.000 554.000 373.000 445.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 285.000 257.000 278.000 562.000 348.000
Betalbar skatt 389.000 325.000 416.000 359.000 492.000
Skyldig offentlige avgifter 777.000 583.000 684.000 576.000 654.000
Utbytte -1.000.000 0 -1.800.000 -1.200.000 -1.400.000
Annen kortsiktig gjeld 369.000 445.000 802.000 1.125.000 1.439.000
Sum kortsiktig gjeld 2.820.000 1.610.000 3.980.000 3.822.000 4.332.000
Sum gjeld og egenkapital 4.173.000 3.323.000 4.534.000 4.195.000 4.777.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 887.000 1.073.000 -260.000 -647.000 -789.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 0.9 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.7 0.9 0.8 0.8
Soliditet 32.4 51.5 12.2 8.9 9.3
Resultatgrad 17.7 14.3 21.1 13.6 18.9
Rentedekningsgrad 1.775.0 1 2 60.1 32.4
Gjeldsgrad 2.1 0.9 7.2 10.2 9.7
Total kapitalrentabilitet 42.8 45.2 55.9 36.1 41.6
Signatur
10.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex