Verdens Sterkeste Mann As
Juridisk navn:  Verdens Sterkeste Mann As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97970606
Universitetsgata 18 Universitetsgata 18 Fax: 22389941
0164 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 943857555
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/20/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Baker Tilly Grimsrud & Co. Ans
Regnskapsfører: Aider Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.1%
Resultat  
  
-40.84%
Egenkapital  
  
209.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.419.000 11.990.000 11.020.000 10.448.000 10.690.000
Resultat: 1.499.000 2.534.000 1.487.000 1.928.000 2.440.000
Egenkapital: 1.713.000 554.000 373.000 445.000 408.000
Regnskap for  Verdens Sterkeste Mann As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.419.000 11.990.000 11.020.000 10.448.000 10.690.000
Driftskostnader -8.928.000 -9.467.000 -9.517.000 -8.471.000 -8.258.000
Driftsresultat 1.491.000 2.524.000 1.503.000 1.978.000 2.431.000
Finansinntekter 10.000 11.000 10.000 11.000 13.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -25.000 -61.000 -5.000
Finans 9.000 10.000 -15.000 -50.000 8.000
Resultat før skatt 1.499.000 2.534.000 1.487.000 1.928.000 2.440.000
Skattekostnad -340.000 -553.000 -359.000 -490.000 -662.000
Årsresultat 1.159.000 1.981.000 1.128.000 1.437.000 1.778.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 639.000 815.000 1.020.000 1.234.000 1.467.000
Sum omløpsmidler 2.683.000 3.720.000 3.175.000 3.543.000 4.674.000
Sum eiendeler 3.322.000 4.535.000 4.195.000 4.777.000 6.141.000
Sum opptjent egenkapital 1.613.000 454.000 273.000 345.000 308.000
Sum egenkapital 1.713.000 554.000 373.000 445.000 408.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.610.000 3.980.000 3.822.000 4.332.000 5.733.000
Sum gjeld og egenkapital 3.323.000 4.534.000 4.195.000 4.777.000 6.141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.419.000 11.990.000 11.020.000 10.448.000 10.690.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.419.000 11.990.000 11.020.000 10.448.000 10.690.000
Varekostnad -2.814.000 -3.190.000 -3.455.000 -2.491.000 -2.877.000
Lønninger -4.413.000 -4.725.000 -4.193.000 -3.981.000 -3.886.000
Avskrivning -170.000 -205.000 -214.000 -234.000 -243.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.531.000 -1.347.000 -1.655.000 -1.765.000 -1.252.000
Driftskostnader -8.928.000 -9.467.000 -9.517.000 -8.471.000 -8.258.000
Driftsresultat 1.491.000 2.524.000 1.503.000 1.978.000 2.431.000
Finansinntekter 10.000 11.000 10.000 11.000 13.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -25.000 -61.000 -5.000
Finans 9.000 10.000 -15.000 -50.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.800.000 -1.200.000 -1.400.000 -2.000.000
Årsresultat 1.159.000 1.981.000 1.128.000 1.437.000 1.778.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 23.000 23.000 24.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 621.000 792.000 997.000 1.210.000 1.444.000
Sum varige driftsmidler 621.000 792.000 997.000 1.210.000 1.444.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 639.000 815.000 1.020.000 1.234.000 1.467.000
Varebeholdning 0 0 0 1.000 1.000
Kundefordringer 775.000 1.161.000 1.255.000 1.107.000 1.057.000
Andre fordringer 161.000 143.000 274.000 137.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.747.000 2.416.000 1.647.000 2.298.000 3.603.000
Sum omløpsmidler 2.683.000 3.720.000 3.175.000 3.543.000 4.674.000
Sum eiendeler 3.322.000 4.535.000 4.195.000 4.777.000 6.141.000
Sum opptjent egenkapital 1.613.000 454.000 273.000 345.000 308.000
Sum egenkapital 1.713.000 554.000 373.000 445.000 408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 257.000 278.000 562.000 348.000 195.000
Betalbar skatt 325.000 416.000 359.000 492.000 661.000
Skyldig offentlige avgifter 583.000 684.000 576.000 654.000 738.000
Utbytte 0 -1.800.000 -1.200.000 -1.400.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 445.000 802.000 1.125.000 1.439.000 2.140.000
Sum kortsiktig gjeld 1.610.000 3.980.000 3.822.000 4.332.000 5.733.000
Sum gjeld og egenkapital 3.323.000 4.534.000 4.195.000 4.777.000 6.141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.073.000 -260.000 -647.000 -789.000 -1.059.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.9 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 1.7 0.9 0.8 0.8 0.9
Soliditet 51.5 12.2 8.9 9.3 6.6
Resultatgrad 14.3 21.1 13.6 18.9 22.7
Rentedekningsgrad 1 2 60.1 32.4 488.8
Gjeldsgrad 0.9 7.2 10.2 9.7 14.1
Total kapitalrentabilitet 45.2 55.9 36.1 41.6 39.8
Signatur
10.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex