Velledalen Naturbarnehage Sa
Juridisk navn:  Velledalen Naturbarnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45517817
Vallavegen 251 Vallavegen 251 Fax:
6220 Straumgjerde 6220 Straumgjerde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sykkylven
Org.nr: 994437321
Aksjekapital: 70 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 7/8/2009 1
Foretakstype: SA
Revisor: Karl Johan Brudevoll
Regnskapsfører: Sr-Rekneskap AS Sykkylven
Utvikling:
Omsetning  
  
4.07%
Resultat  
  
-305.68%
Egenkapital  
  
-220.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.115.000 6.837.000 6.651.000 6.863.000 5.756.000
Resultat: -2.000.000 -493.000 -286.000 216.000 -29.000
Egenkapital: -1.091.000 909.000 1.401.000 1.688.000 1.472.000
Regnskap for  Velledalen Naturbarnehage Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.115.000 6.837.000 6.651.000 6.863.000 5.756.000
Driftskostnader -8.998.000 -7.281.000 -6.893.000 -6.602.000 -5.735.000
Driftsresultat -1.883.000 -444.000 -243.000 261.000 20.000
Finansinntekter 1.000 12.000 15.000 17.000 17.000
Finanskostnader -118.000 -61.000 -59.000 -63.000 -67.000
Finans -117.000 -49.000 -44.000 -46.000 -50.000
Resultat før skatt -2.000.000 -493.000 -286.000 216.000 -29.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -2.000.000 -493.000 -286.000 216.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.818.000 3.950.000 3.811.000 4.000.000 4.025.000
Sum omløpsmidler 400.000 1.762.000 2.477.000 2.778.000 2.448.000
Sum eiendeler 4.218.000 5.712.000 6.288.000 6.778.000 6.473.000
Sum opptjent egenkapital -1.161.000 839.000 1.331.000 1.618.000 1.402.000
Sum egenkapital -1.091.000 909.000 1.401.000 1.688.000 1.472.000
Sum langsiktig gjeld 3.468.000 3.577.000 3.720.000 3.864.000 4.004.000
Sum kortsiktig gjeld 1.840.000 1.226.000 1.166.000 1.226.000 997.000
Sum gjeld og egenkapital 4.217.000 5.712.000 6.287.000 6.778.000 6.473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.712.000 6.820.000 1.769.000 1.451.000 1.132.000
Andre inntekter 403.000 17.000 4.881.000 5.412.000 4.624.000
Driftsinntekter 7.115.000 6.837.000 6.651.000 6.863.000 5.756.000
Varekostnad -196.000 -244.000 -180.000 -138.000 -139.000
Lønninger -8.035.000 -6.077.000 -5.674.000 -5.499.000 -4.646.000
Avskrivning -179.000 -170.000 -205.000 -211.000 -253.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -588.000 -790.000 -834.000 -754.000 -697.000
Driftskostnader -8.998.000 -7.281.000 -6.893.000 -6.602.000 -5.735.000
Driftsresultat -1.883.000 -444.000 -243.000 261.000 20.000
Finansinntekter 1.000 12.000 15.000 17.000 17.000
Finanskostnader -118.000 -61.000 -59.000 -63.000 -67.000
Finans -117.000 -49.000 -44.000 -46.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.000.000 -493.000 -286.000 216.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.533.000 3.597.000 3.687.000 3.797.000 3.756.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 285.000 353.000 124.000 204.000 270.000
Sum varige driftsmidler 3.818.000 3.950.000 3.811.000 4.000.000 4.025.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.818.000 3.950.000 3.811.000 4.000.000 4.025.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 55.000 230.000 2.000 1.000
Andre fordringer 370.000 485.000 178.000 402.000 421.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 1.222.000 2.069.000 2.373.000 2.026.000
Sum omløpsmidler 400.000 1.762.000 2.477.000 2.778.000 2.448.000
Sum eiendeler 4.218.000 5.712.000 6.288.000 6.778.000 6.473.000
Sum opptjent egenkapital -1.161.000 839.000 1.331.000 1.618.000 1.402.000
Sum egenkapital -1.091.000 909.000 1.401.000 1.688.000 1.472.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 330.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.468.000 3.577.000 3.720.000 3.864.000 4.004.000
Leverandørgjeld 188.000 181.000 25.000 83.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 732.000 444.000 426.000 426.000 389.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 591.000 600.000 715.000 717.000 584.000
Sum kortsiktig gjeld 1.840.000 1.226.000 1.166.000 1.226.000 997.000
Sum gjeld og egenkapital 4.217.000 5.712.000 6.287.000 6.778.000 6.473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.440.000 536.000 1.311.000 1.552.000 1.451.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1.4 2.1 2.3 2.5
Likviditetsgrad 2 0.2 1.4 2.1 2.3 2.5
Soliditet -25.9 15.9 22.3 24.9 22.7
Resultatgrad -26.5 -6.5 -3.7 3.8 0.3
Rentedekningsgrad -16.0 -7.3 -4.1 4.1 0.3
Gjeldsgrad -4.9 5.3 3.5 3 3.4
Total kapitalrentabilitet -44.6 -7.6 -3.6 4.1 0.6
Signatur
29.08.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex