Velle Utvikling As
Juridisk navn:  Velle Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2055 Kaigaten 3 Fax:
3103 Tønsberg 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 920049508
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 109
Etableringsdato: 9/5/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.6%
Resultat  
  
130.45%
Egenkapital  
  
324.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 60.058.000 61.034.000 29.184.000 0
Resultat: 268.000 -880.000 -777.000 0
Egenkapital: 3.651.000 -1.627.000 -747.000 30.000
Regnskap for  Velle Utvikling As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 60.058.000 61.034.000 29.184.000 0
Driftskostnader -58.950.000 -60.922.000 -29.961.000 0
Driftsresultat 1.108.000 111.000 -777.000 0
Finansinntekter 12.000 1.000 21.000 0
Finanskostnader -852.000 -992.000 -21.000 0
Finans -840.000 -991.000 0 0
Resultat før skatt 268.000 -880.000 -777.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 268.000 -880.000 -777.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.675.000 16.148.000 15.355.000 0
Sum omløpsmidler 26.879.000 20.469.000 33.866.000 30.000
Sum eiendeler 40.554.000 36.617.000 49.221.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -1.389.000 -1.657.000 -777.000 0
Sum egenkapital 3.651.000 -1.627.000 -747.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 2.543.000 3.089.000 35.106.000 0
Sum kortsiktig gjeld 34.360.000 35.155.000 14.862.000 0
Sum gjeld og egenkapital 40.554.000 36.617.000 49.221.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.058.000 60.970.000 29.184.000 0
Andre inntekter 63.000 0 0
Driftsinntekter 60.058.000 61.034.000 29.184.000 0
Varekostnad -9.397.000 -10.898.000 -4.460.000 0
Lønninger -36.286.000 -37.449.000 -20.172.000 0
Avskrivning -2.971.000 -2.507.000 -1.028.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.559.000 -9.908.000 -4.791.000 0
Driftskostnader -58.950.000 -60.922.000 -29.961.000 0
Driftsresultat 1.108.000 111.000 -777.000 0
Finansinntekter 12.000 1.000 21.000 0
Finanskostnader -852.000 -992.000 -21.000 0
Finans -840.000 -991.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 268.000 -880.000 -777.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 171.000 340.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 8.242.000 7.033.000 7.502.000 0
Driftsløsøre 5.245.000 8.758.000 7.328.000 0
Sum varige driftsmidler 13.487.000 15.791.000 14.829.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 186.000 186.000 186.000 0
Sum anleggsmidler 13.675.000 16.148.000 15.355.000 0
Varebeholdning 5.900.000 7.179.000 7.677.000 0
Kundefordringer 4.390.000 7.488.000 6.052.000 0
Andre fordringer 8.921.000 3.110.000 5.429.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.668.000 2.693.000 14.708.000 30.000
Sum omløpsmidler 26.879.000 20.469.000 33.866.000 30.000
Sum eiendeler 40.554.000 36.617.000 49.221.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -1.389.000 -1.657.000 -777.000 0
Sum egenkapital 3.651.000 -1.627.000 -747.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.543.000 3.089.000 35.106.000 0
Leverandørgjeld 2.905.000 4.584.000 2.921.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.007.000 2.942.000 4.354.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.448.000 27.630.000 7.586.000 0
Sum kortsiktig gjeld 34.360.000 35.155.000 14.862.000 0
Sum gjeld og egenkapital 40.554.000 36.617.000 49.221.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.481.000 -14.686.000 19.004.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 2.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 1.8 0
Soliditet 9.0 -4.4 -1.5 1
Resultatgrad 1.8 0.2 -2.7
Rentedekningsgrad 1.3 0.1
Gjeldsgrad 10.1 -23.5 -66.9 0
Total kapitalrentabilitet 2.8 0.3 -1.5 0
Signatur
27.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.09.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex