Velle Eiendom As
Juridisk navn:  Velle Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33744010
Postboks 2055 Kaigaten 1 Fax: 33744015
3103 Tønsberg 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 990632405
Aksjekapital: 184.000 NOK
Etableringsdato: 9/22/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.99%
Resultat  
  
-122.58%
Egenkapital  
  
28.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 313.000 489.000 489.000 489.000 489.000
Resultat: -35.000 155.000 120.000 146.000 72.000
Egenkapital: 1.754.000 1.365.000 1.245.000 1.132.000 1.003.000
Regnskap for  Velle Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 313.000 489.000 489.000 489.000 489.000
Driftskostnader -335.000 -301.000 -331.000 -300.000 -366.000
Driftsresultat -22.000 188.000 157.000 188.000 122.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -33.000 -37.000 -43.000 -52.000
Finans -13.000 -33.000 -37.000 -42.000 -51.000
Resultat før skatt -35.000 155.000 120.000 146.000 72.000
Skattekostnad -34.000 -7.000 -16.000 0
Årsresultat -35.000 121.000 113.000 130.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.436.000 2.413.000 2.533.000 2.674.000 2.798.000
Sum omløpsmidler 381.000 196.000 228.000 180.000 79.000
Sum eiendeler 2.817.000 2.609.000 2.761.000 2.854.000 2.877.000
Sum opptjent egenkapital 1.369.000 980.000 860.000 747.000 618.000
Sum egenkapital 1.754.000 1.365.000 1.245.000 1.132.000 1.003.000
Sum langsiktig gjeld 1.026.000 1.064.000 1.406.000 1.447.000 1.616.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 180.000 110.000 275.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 2.817.000 2.609.000 2.761.000 2.854.000 2.877.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 313.000 489.000 489.000 489.000 489.000
Driftsinntekter 313.000 489.000 489.000 489.000 489.000
Varekostnad -1.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -107.000 -120.000 -124.000 -124.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -227.000 -181.000 -207.000 -176.000 -242.000
Driftskostnader -335.000 -301.000 -331.000 -300.000 -366.000
Driftsresultat -22.000 188.000 157.000 188.000 122.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -33.000 -37.000 -43.000 -52.000
Finans -13.000 -33.000 -37.000 -42.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 121.000 113.000 130.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.306.000 2.413.000 2.533.000 2.611.000 2.712.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 130.000 0 0 47.000 70.000
Sum varige driftsmidler 2.436.000 2.413.000 2.533.000 2.657.000 2.782.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 17.000 16.000
Sum anleggsmidler 2.436.000 2.413.000 2.533.000 2.674.000 2.798.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 313.000 0 0 0 0
Andre fordringer 68.000 168.000 0 153.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 228.000 28.000 79.000
Sum omløpsmidler 381.000 196.000 228.000 180.000 79.000
Sum eiendeler 2.817.000 2.609.000 2.761.000 2.854.000 2.877.000
Sum opptjent egenkapital 1.369.000 980.000 860.000 747.000 618.000
Sum egenkapital 1.754.000 1.365.000 1.245.000 1.132.000 1.003.000
Sum avsetninger til forpliktelser 423.000 443.000 436.000 420.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.026.000 1.064.000 1.406.000 1.447.000 1.616.000
Leverandørgjeld 37.000 7.000 0 0 0
Betalbar skatt 53.000 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 116.000 105.000 117.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 4.000 158.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 180.000 110.000 275.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 2.817.000 2.609.000 2.761.000 2.854.000 2.877.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 344.000 16.000 118.000 -95.000 -179.000
Likviditetsgrad 1 10.3 1.1 2.1 0.7 0.3
Likviditetsgrad 2 10.3 1.1 2.1 0.7 0.3
Soliditet 62.3 52.3 45.1 39.7 34.9
Resultatgrad -7.0 38.4 32.1 38.4 24.9
Rentedekningsgrad -1.7 5.7 4.2 4.4 2.3
Gjeldsgrad 0.6 0.9 1.2 1.5 1.9
Total kapitalrentabilitet -0.8 7.2 5.7 6.6 4.3
Signatur
27.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.09.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex