Vellaget Gann Terrasse
Juridisk navn:  Vellaget Gann Terrasse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51964704
c/o Dataplan Sandnes AS Vågsgata 41 c/o Dataplan Sandnes AS Vågsgata 41 Fax: 51964701
4306 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 971338598
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/27/1979
Foretakstype: ESEK
Revisor: Idsø & Ravnås Revisjon As
Regnskapsfører: Dataplan Sandnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.57%
Resultat  
  
86.49%
Egenkapital  
  
27.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.273.000 2.974.000 3.154.000 2.948.000 2.737.000
Resultat: 925.000 496.000 380.000 345.000 508.000
Egenkapital: 4.342.000 3.417.000 2.921.000 2.542.000 2.196.000
Regnskap for  Vellaget Gann Terrasse
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.273.000 2.974.000 3.154.000 2.948.000 2.737.000
Driftskostnader -1.360.000 -2.493.000 -2.778.000 -2.595.000 -2.209.000
Driftsresultat 913.000 481.000 377.000 353.000 528.000
Finansinntekter 12.000 18.000 14.000 14.000 12.000
Finanskostnader -3.000 -12.000 -21.000 -31.000
Finans 12.000 15.000 2.000 -7.000 -19.000
Resultat før skatt 925.000 496.000 380.000 345.000 508.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 925.000 496.000 380.000 345.000 508.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 65.000 196.000 327.000
Sum omløpsmidler 4.424.000 3.705.000 3.396.000 2.986.000 2.556.000
Sum eiendeler 4.424.000 3.705.000 3.461.000 3.182.000 2.883.000
Sum opptjent egenkapital 4.342.000 3.417.000 2.921.000 2.542.000 2.196.000
Sum egenkapital 4.342.000 3.417.000 2.921.000 2.542.000 2.196.000
Sum langsiktig gjeld 0 107.000 288.000 432.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 288.000 433.000 352.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 4.424.000 3.705.000 3.461.000 3.182.000 2.883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.273.000 2.974.000 3.154.000 2.948.000 2.737.000
Driftsinntekter 2.273.000 2.974.000 3.154.000 2.948.000 2.737.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -196.000 -151.000 -129.000 -118.000 -97.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.164.000 -2.342.000 -2.649.000 -2.477.000 -2.112.000
Driftskostnader -1.360.000 -2.493.000 -2.778.000 -2.595.000 -2.209.000
Driftsresultat 913.000 481.000 377.000 353.000 528.000
Finansinntekter 12.000 18.000 14.000 14.000 12.000
Finanskostnader -3.000 -12.000 -21.000 -31.000
Finans 12.000 15.000 2.000 -7.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 925.000 496.000 380.000 345.000 508.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 65.000 196.000 327.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 65.000 196.000 327.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 65.000 196.000 327.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 8.000 7.000 223.000 16.000
Andre fordringer 13.000 24.000 121.000 38.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.403.000 3.673.000 3.269.000 2.724.000 2.530.000
Sum omløpsmidler 4.424.000 3.705.000 3.396.000 2.986.000 2.556.000
Sum eiendeler 4.424.000 3.705.000 3.461.000 3.182.000 2.883.000
Sum opptjent egenkapital 4.342.000 3.417.000 2.921.000 2.542.000 2.196.000
Sum egenkapital 4.342.000 3.417.000 2.921.000 2.542.000 2.196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 107.000 288.000 432.000
Leverandørgjeld 41.000 256.000 268.000 281.000 251.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 32.000 165.000 71.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 288.000 433.000 352.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 4.424.000 3.705.000 3.461.000 3.182.000 2.883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.342.000 3.417.000 2.963.000 2.634.000 2.301.000
Likviditetsgrad 1 54.0 12.9 7.8 8.5 1
Likviditetsgrad 2 54.0 12.9 7.8 8.5 1
Soliditet 98.1 92.2 84.4 79.9 76.2
Resultatgrad 40.2 16.2 1 1 19.3
Rentedekningsgrad 160.3 31.4 16.8 1
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 20.9 13.5 11.3 11.5 18.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex